Са задовољством Вас позивамо да учествујете на конкурсу за идејно решење таписерије у организацији Установе за израду таписерија „Атеље 61“ из Петроварадина, Србија.

Конкуриши! Представи нам твоје идејно решење!

“Атеље 61“ ће доделити 2 откупне награде за идејно решење таписерије. Износ једне награде је 1000 €. По картонима награђених аутора биће изведене таписерије у радионици „Атељеа 61“ техникама ткања на вертикалном разбоју и материјалима које предложи аутор. Готове таписерије биће део Збирке таписерија „Атељеа 61“.

Услови за учествовање прецизирани су пропозицијама које је дефинисао Уметницки савет „Атељеа 61“. Молимо све учеснике конкурса да своја размишљања прилагоде визуелном језику класичне ткане таписерије.

Пропозиције

  • Време трајања конкурса: од 7. маја до 7. септембра 2019. Све пријаве које стигну након назначеног рока неће се разматрати.
  • На конкурсу могу учествовати студенти основних и мастер студија на факултетима и академијама ликовних и примењених уметности
  • Учесници конкурса предлажу скице у боји за таписерију, које могу бити изведене свим техникама и комбинацијама различитих техника.
  • Број скица није ограничен.
  • Димензије скица и пројеката које се шаљу поштом или доносе лично: не мање од 0,30 x 0,50 м, не веће од 0,70 x 1,00 м. • Скице које се шаљу електронском поштом: JPEG, TIFF, PDF; резолуција 300 дпи; димензије ≈ 20 x 20 цм.
  • Уз скицу обавезно предложити коначну димензију таписерије (до ≈ 6,00 м², максималне висине до ≈ 3,0 м). • Уколико се ради о предлогу за просторну таписерију, мора се водити рачуна о једноставном монтирању и демонтирању.
  • Фотографије радова и пријаву са основним подацима о аутору и скицама послати електронском поштом, обицном поштом или донети лицно на адресу „Атељеа 61“.

Чланови Уметничког савета „Атељеа 61“ ће одабрати 2 скице, по којима це награђени аутори израдити картоне за таписерије најкасније до 20. октобра 2019. године. Новчана награда биће уручена ауторима након достављања картона.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment