Хотелска менаџмент компанија Мона Хотел Management расписује конкурс за позицију

 • Сарадник за финансијску анализу и контролу (м/ж)
  Београд

Конкуриши!

Компанија се бави управљањем хотелским капацитетима, развојним пројектима из области хотелијерства и консултантским пословима у оквиру хотелске индустрије. У оквиру свог портфолиа управља са 4 објекта, на Златибору, Кушићима, у Будви и Београду. Пети објекат Мона Плаза, хотел са 4* у Београду се отвара на јесен 2019.

Опис посла:

 • Израда финансијских и других периодичних извештаја у складу са корпоративним захтевима и стандардима, на месечном, кварталном и годишњем нивоу
 • Финансијска анализа, комуникација са банкама, припрема документације за банке
 • Комуникација са купцима и добављачима, наплата потраживања и праћење измирење обавеза према добављачима
 • Праћење измирења других обавеза у складу са усвојеним буџетом
 • Интерно извештавање везано за планирање, буџете по секторима, учествовање у изради мастер буџета на нивоу групе
 • Анализа структуре биланса стања и биланса успеха појединачно и на нивоу групе
 • Прикупљање и анализа информација неопходних за контролу рада сектора рачуноводства по налогу финансијског директора
 • Сарадња са службом контролинга на нивоу групе и израда месечних извештаја за потребе контролинга групе
 • Припрема података и извештавање према захтевима и потребама оснивача на месечном, кварталном и годишњем нивоу
 • Асистенција финансијском директору у организационим и извршним задацима у вези са дневним задужењима

Услови:

 • Универзитетско образовање економског усмерења
 • Најмање две године радног искуства у области пословних финансија, планирања и контроле трошкова, обрачуна трошкова и учинака, планирању новчаних токова
 • Познавање енглеског језика, као и пословно-финансијске терминологије
 • Добро познавање Међународних рачуноводствених стандарда и Међународних стандарда финансијског извештавања
 • Добро познавање рада у Office пакету
 • Познавање рада у ЕRP окружењу

Као део тима Ви добијате могућност да:

 • Се дугорочно позиционирате као део Мона Хотел Манагемент групе
 • Се каријерно унапређујете, као и да развијате лидерске потенцијале
 • Уживате у повлашћеним комерцијалним условима у нашим хотелима и малопродајама повезаног правног лица
 • * остале бенефите погледајте на нашем напредном профилу

Почетак рада: јул 2019. / Место рада: Београд

Рок за пријаву: 11.06.2019.

Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

Извор: Infostud.com

 

Leave a comment