Уколико сте прецизни и одговорни и имате жељу да допринесете расту и развоју једне од водећих банака у региону позивамо Вас да се прикључите тиму креативних и вредних људи.

Можда је ово прилика за тебе! Пријави се!

Комерцијална банка АД Београд у радни однос на неодређено време прима запослене на следеће послове:

СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Београд
Позиција и одговорности:

  • Организација и контрола заштите података о личности
  • Информисање и давање мишљења банци, као руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности (како клијената, запослених тако и трећих лица из пословног односа са банком)
  • Праћење промена одредаба Закона о заштити података о личности и других закона и интерних прописа банке, као руковаоца или обрађивача, који се односе на заштиту података о личности укључујући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених, као и надзор над применом прописаних правила у овој области
  • Давање мишљења о процени утицаја предвиђених радњи обраде на заштиту података о личности, уколико би обрада произвела висок ризик по права и слободе физичких лица и прати мере и механизме заштите које се морају предузети у односу на постојање ризика
  • Редовна сарадња са Повереником и саветовање у вези процене утицаја предвиђених радњи обраде на заштиту података о личности које могу произвести висок ризик за банку као руковаоца

Неопходна искуства, знања и вештине:

  • ВСС (VII/1), дипломирани правник
  • Минимум 3 године радног искуства на сличним пословима
  • Висок ниво специфичних знања о заштити података о личности
  • Познавање релевантних прописа
  • Организационе способности, иницијатива и креативно размишљање, вештина комуникације и тимски рад

Уколико сматрате да испуњавате наведене услове, а уз то волите изазов и разноврсност посла, имате визију и спремни сте да будете део нашег тима, пријавите се преко сајта банке: http://www.kombank.com/posao

Уколико проценимо да Ваша радна биографија одговара профилу који тражимо, контактираћемо Вас у најкраћем року.

Захваљујемо се свим заинтересованим кандидатима. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

ПРИЈАВИТЕ СЕ НАЈКАСНИЈЕ ДО 07.06.2019. ГОДИНЕ.

Конкуриши овде. 

Извор: Infostud.com

 

 

Leave a comment