Дизајн Архитектура расписује конкурс за радну позицију Пројектант детаља. Прочитај услове, можда је ово посао за тебе!

Можда је ово прилика баш за тебе!

Опис посла:

 • Израда делова пројектно техничке документације кроз све фазе пројектовања, од концепта до извођења, самостално или у тиму;
 • Пројектовање и разрада архитектонских и ентеријерских детаља, самостално или уз помоћ водећих архитеката;
 • Пружање подршке тиму и учествовање у решавању пројектантских проблема;
 • Поставка детаља, скицирање, ручно или у софтверским програмима за рад;
 • Разрада сопствених или туђих архитектонских и ентеријерских детаља до нивоа потребног за извођење;
 • Презентовање и одбрана решења детаља пред клијентима, присуствовање састанцима;
 • Подршка тиму приликом обављања пројектантског надзора;
 • Сарадња са архитектама и инжењерима различитих струка у кући, или спољно ангажованих, анализа добијених информација и примена кроз архитектонски пројекат;
 • Рад на више пројеката паралелно;
 • Одговоран за правовремено достављање потребних података и архитектонских детаља;
 • Свакодневна комуникација са произвођачима материјала и опреме.
 • Услови који се траже:
 • Минимум виша стручна спрема (архитектонски или грађевински техничар), пожељна висока стручна спрема, VII степен, завршен архитектонски или грађевински факултет;
 • Минимум 15 година радног искуства у пројектовању објеката високоградње и 5 година на пословима пројектовања и разраде архитектонских детаља;
 • Познавање актуелних догађања на тржишту материјала и савремених система градње;
 • Познавање рада у AutoCAD-у (експертски ниво) и Revit-у (минимум завршен почетни ниво, а пожељно и више);
 • Познавање Office софтверског пакета (Word, Excel);
 • Знање стручног енглеског језика (вербална и писана комуникација, израда техничке документације на енглеском језику, е-маил кореспонденција);
 • Способност рада у „црвеној зони“, сналажење у раду под притиском, поштовање изненадних захтева инвеститора, измена пројеката;
 • Способност рада у тиму, добра комуникација са комплетним тимом;
 • Пожељне интелектуалне способности: дистрибуција пажње и способност рада на више пројеката (фронтова) паралелно, прецизност, сналажљивост, способност разликовања битног од небитног, концентрација;

Пожељне особине личности: одговорност, прецизност, аналитичност; смисао за сарадњу и позитиван однос према тиму; мотивација за рад; емоционална стабилност; одговоран однос према послу, поседовање тимског духа, жеља за напредовањем и усавршавањем;

Услови које нуди фирма:

 • Запослење на одређено на годину дана, са могућношћу преласка на неодређено;
  Могућност додатне зараде у виду бонуса;
 • Радно време од 9-17 часова, 5 дана у недељи, од понедељка до петка;
 • Здраво радно окружење, стабилан систем који функционише преко 20 година, редовна месечна плата;
 • Прилика да учествујете у раду на великим пројектима и да стичете искуство сарађујући са домаћим и страним пројектним компанијама;
 • Могућност напредовања у послу у складу са показаним резултатима;
 • Прилика да учествујете у пројектовању свих типова објеката – стамбени, пословни, хотели, комерцијални објекти, спортски објекти, индустријски објекти, дистрибутивни објекти, школе и универзитети, болнице и здравствене установе, мешовити комплекси, бензинске станице, верски објекти.
  Рок за конкурисање: 29.05.2019.

Конкуриши!

Извор: Infostud.com

Leave a comment