Друштво за академски развој већ више од пола деценије организује најмасовнију кампању за очување и промоцију културне баштине у Србији. Шеста сезона кампање „Култура на ДАР“ ове године траје од 1. марта до 1. маја.

Пријави се!

Учешће
Право учешћа на конкурсу имају све особе без обзира на годиште, пол, националност, вероисповест, место пребивалишта и сл, које пошаљу свој ауторски филм и/или своју фотографију у складу са пропозицијама конкурса. Чланови ДАР-а немају право учешћа на конкурсу.
Један филм може имати до 3 (три) аутора или ауторки, при чему је потребно навести податке о свима приликом конкурисања.
Један аутор или ауторка може конкурисати са више филмова.
Једна фотографија може имати само једног аутора или ауторку, при чему је потребно навести податке о особи.
Један аутор или ауторка може конкурисати са више фотографија.

Категорија: Јуниори

У категорију јуниора спадају сви аутори и ауторке који у 2019. години похађају основну и/или средњу школу.
По један најбољи филм, односно фотографија, биће награђени у оквиру категорије јуниора.
Приликом пријављивања, аутори и ауторке у категорији јуниора наводе коју школу похађају, које одељење и име и презиме разредног старешине, као и евентуално име и презиме наставника који им помаже у изради филма.
Категорија: сениори

У категорију сениори спадају сви аутори и ауторке који у 2019. години не похађају основну и/или средњу школу, тј. старији су од ученика основних и средњих школа.
По један најбољи филм, односно фотографија, биће награђени у оквиру категорије сениора.

Категорија: Сениори

У категорију сениори спадају сви аутори и ауторке који у 2019. години не похађају основну и/или средњу школу, тј. старији су од ученика основних и средњих школа.
По један најбољи филм, односно фотографија, биће награђени у оквиру категорије сениора.

Филмови
Филмови које аутори шаљу морају спадати у једну од три области.

1) Места

Филмови из области Места могу приказивати грађевине, локалитете, насеља, територије и др. које су настале као резултат човековог деловања или су утицале на његов културни живот.
Сва Места се морају налазити у оквирима државних граница Републике Србије, у складу са Уставом Републике Србије.
2) Људи

Филмови из области Људи могу приказивати особе чији су живот и рад оставили печат у нашем друштву, њихове предмете, дела, а такође могу приказивати и групу људи са неким посебним карактеристикама.
Сви Људи морају својим животом и радом бити везани за Србију, без обзира на њихово место рођења, националност, вероисповест, пол и сл.
3) Догађаји

Филмови из области Догађаји могу приказивати културне манифестације или обичаје.
Сви Догађаји се морају одигравати у Србији или бити везани за Србију.

Фотографије
Фотографије које аутори шаљу морају спадати у једну од три важеће области.

1) Места

Фотографије из области Места могу приказивати грађевине, локалитете, насеља, територије и др. које су настале као резултат човековог деловања или су утицале на његов културни живот.
Сва Места се морају налазити у оквирима државних граница Републике Србије, у складу са Уставом Републике Србије.
2) Људи

Фотографије из области Људи могу приказивати особе чији су живот и рад оставили печат у нашем друштву, њихове предмете, дела, а такође могу приказивати и групу људи са неким посебним карактеристикама.
Сви Људи морају својим животом и радом бити везани за Србију, без обзира на њихово место рођења, националност, вероисповест, пол и сл.
3) Догађаји

Фотографије из области Догађаји могу приказивати културне манифестације или обичаје.
Сви Догађаји се морају одигравати у Србији или бити везани за Србију.

Технички услови
Конкурс траје од 01.03.2019. до 01.05.2019. године.

1) Филмови

Филмови могу бити снимљени било којом врстом камере и монтирани у било ком програму.
Трајање, тј. дужина филмова је ограничена на до 3 минута.
Филмови могу бити направљени од снимака насталих пре објављивања овог конкурса, али у том случају филмови који се шаљу на овај конкурс морају бити необјављени у било којем другом медију.
Сви филмови који су већ објављивани негде или су учествовали на другим конкурсима биће дисквалификовани.
Филмови се након попуњеног пријавног формулара на сајту шаљу искључиво на мејл адресу: kulturanadar@gmail.com.
Уколико су веће килобајтаже, филмови могу бити послати путем WеТрансфера или неке друге платформе за слање фајлова, али тако да буду адресирани на мејл: kulturanadar@gmail.com.
Сви филмови пристигли до 1. маја 2019. године, се пажљиво прегледају и, уколико испуњавају све задате услове, каче на званични YоуТубе канал ДАР-а, као и на друге налоге ДАР-а на друштвеним мрежама у складу са мисијом промоције културне баштине.
ДАР задржава право да прихвати или не прихвати филм за који сматра да технички не задовољава минимум критеријума који одређује конкурс, без посебних објашњења.
Забрањено је слање филмова увредљивог или порнографског садржаја.
Филмови које учесници шаљу морају бити ауторски, односно они морају бити аутори тог филма.
Онај ко шаље филмове на конкурс, мора имати неотуђива ауторска права на тај филм која су дефинисана важећим законима о ауторским правима. Строго је забрањено копирање таквог садржаја без дозволе аутора. ДАР се одриче одговорности у случају повреде овог права од стране трећег лица.
Уколико ДАР посумња да неко шаље филм на који нема право, може затражити додатни доказ о ауторству или без даљег објашњења обрисати тај рад из конкуренције. Учесник мора бити спреман да на захтев ДАР-а достави изворни фајл.
ДАР не одговара за повреду права уколико је неко од учесника копирао ауторско дело трећег лица. На основу притужбе трећег лица о повреди права ДАР ће реаговати моменталном дисквалификацијом учесника и уклањањем филма са YоуТубе канала и осталих ДАР-ових налога на друштвеним мрежама.
Учесници конкурса се обавезују да ће закључити уговор о емитовању и реемитовању ауторског дела са Друштвом за академски развој.
Друштво за академски развој (ДАР) задржава право да све филмове који су пристигли на овај конкурс користи искључиво у промотивне сврхе самог конкурса у различитим облицима и различитим медијима (штампани, писани, видео и радио и тв реклама), при чему ће ДАР настојати да наведе име аутора, али не одговара уколико треће лице преузме радове и не потпише аутора.
2) Фотографије

Фотографије могу бити начињене било којом врстом фото-апарата, мобилног телефона и слично.
Фотографије могу бити обрађене, али не и у потпуности настале у било ком програму.
Фотографије настале пре објављивања овог конкурса биће прихваћене на конкурсу само уколико нису биле објављене у било којем другом медију.
Све фотографије које су већ биле објављене негде или су учествовале на другим конкурсима биће дисквалификоване.
Фотографије се након попуњеног пријавног формулара на сајту шаљу искључиво на мејл адресу: kulturanadar@gmail.com.
Уколико су веће килобајтаже, фотографије могу бити послате путем WеТрансфера или неке друге платформе за слање фајлова, али тако да буду адресиране на мејл: kulturanadar@gmail.com.
Све фотографије пристигле до 1. маја 2018. године, се пажљиво прегледају и, уколико испуњавају све задате услове, каче се на званични сајт кампање, као и на Фацебоок страницу ДАР-а.
ДАР задржава право да прихвати или не прихвати фотографију за коју сматра да технички не задовољава минимум критеријума који одређује конкурс, без посебних објашњења.
Забрањено је слање фотографија увредљивог или порнографског садржаја.
Фотографије које учесници шаљу морају бити ауторски, односно они морају бити аутори те фотографије.
Онај ко шаље фотографије на конкурс, мора имати неотуђива ауторска права на те фотографије која су дефинисана важећим законима о ауторским правима. Строго је забрањено копирање таквог садржаја без дозволе аутора. ДАР се одриче одговорности у случају повреде овог права од стране трећег лица.
Уколико ДАР посумња да неко шаље фотографију на коју нема право, може затражити додатни доказ о ауторству или без даљег објашњења обрисати тај рад из конкуренције. Учесник мора бити спреман да на захтев ДАР-а достави изворни фајл.
ДАР не одговара за повреду права уколико је неко од учесника копирао ауторско дело трећег лица. На основу притужбе трећег лица о повреди права ДАР ће реаговати моменталном дисквалификацијом учесника и уклањањем фотографије са сајта и Фацебоок странице.
Учесници конкурса се обавезују да ће закључити уговор са Друштвом за академски развој.
Друштво за академски развој (ДАР) задржава право да све фотографије које су пристигле на овај конкурс користи искључиво у промотивне сврхе самог конкурса у различитим облицима и различитим медијима (штампани, писани, видео и радио и тв реклама), при чему ће ДАР настојати да наведе име аутора, али не одговара уколико треће лице преузме радове и не потпише аутора.
3) Сајт и друштвене мреже

Постављање коментара и дискусија дозвољени су током трајања конкурса, уколико су у границама пристојности и не вређају на расној, верској, националној, полној или било којој другој дискриминишућој основи.

Награде
Аутори најбољих филмова и фотографија биће награђени од стране спонзора конкурса у складу са договором између ДАР-а и дародаваца.
Рок за преузимање награда је 30 дана од дана проглашења. Након 30 дана, ДАР задржава право да не додели награду добитнику.

Шема награда

  • Главна награда 1: најбољи филм у категорији јуниора
  • Главна награда 2: најбоља фотографија у категорији јуниора
  • Главна награда 3: најбољи филм у категорији сви остали
  • Главна награда 4: најбоља фотографија у категорији сви остали
  • Дипломе и признања: сви учесници конкурса

Завршни услови
Непридржавање горе наведених правила подлеже дисквалификацији из конкурса.
Уколико пошаљете ваш филм и/или вашу фотографију на конкурс, прихватили сте услове наведене у претходним ставкама.
Све жалбе и рекламације решава ДАР. Жалбе се шаљу електронским путем на контакт адресу kulturanadar@gmail.com са назнаком “Рекламација” у року од 48 сати од тренутка објављивања победника.
ДАР се обавезује да ће основане жалбе размотрити и одговорити на њих у року од 5 радних дана по истеку рока за слање жалби.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment