Расписује се Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2019. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2018. години.

Пријави се!

Награда, у нето износу од 300.000,00 динара, доделиће се из средстава Задужбине Веселина Лучића.

Критеријуми које књижевно дело мора задовољити:

  • дело мора бити остварење једног аутора,
  • дело мора бити објављено као засебна књига у најмање 300 примерака, са ЦИП записом и ИСНБ бројем,
  • дело треба да има најмање 3 табака, тј. 48 страна,
  • дело мора бити први пут објављено у 2018. години,
  • у избор могу ући само уметничка остварења: роман, збирка приповедака, збирка песама, драма, есеј, путопис и мемоари.
  • Уз пријаву је пожељно приложити рецензије.

Рок за подношење пријава је од 20.02. – 19.04.2019. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, са назнаком – Конкурс за “Награду Веселина Лучића” за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“.

Уз пријаву поднети 6 (шест) примерака књижевног остварења, потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор најбољег књижевног остварења врши жири именован од стране Одбора Задужбине, који предлог одлуке о додели награде доставља Одбору Задужбине.

На основу предлога жирија, Одбор Задужбине доноси коначну одлуку о додели награде, коју објављује на интернет страници Универзитета у Београду у делу “Стипендије и конкурси”.

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и фондација, на телефон: (011) 3207-426.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment