Задатак конкурса: Добијање идејног решења за сувенир Музеја Николе Тесле. Смисао уметничког решења је да афирмишући Теслино дело, а својом домишљатошћу и вештином, промовишу модерна дизајнерска решења различитих сувенира за Музеј Николе Тесле.

Пријави се!

Смернице
Реализовани предмети треба да буду прикладни као музејски сувенир. Њихова величина не треба да прелази могућност смештања у амбалажу максималне величине 15x15x15 cm. Предлог амбалаже за музејски сувенир је интегрални сегмент предложеног решења. Такође је нужна оптимизација идејних решења, на она чија би серијска производња била могућа у оквиру домаћих производних капацитета, уобичајеним методама и поступцима са стандардном техничком опремом која се може наћи на домаћем тржишту.

Правила:
Идејно решење мора да буде први пут јавно представљено, а цениће се оригиналност креативног решења и иновативност у врсти производа.

Идејна решења музејског сувенира могу се доставити у два облика:

Прототип, односно макета сувенира која се доставља на адресу: Музеј Николе Тесле, Крунска 51, 11000 Београд . Уз конкурсни рад треба приложити и конкурсну пријаву.
Решење у електронском облику послато на електронску адресу музеја: suvenir.tesla@tesla-museum.org  или на CD са називом за конкурс на адресу Музеја до 12.04.2019. године.

За предлоге послате на електронску адресу музеја максимална величина прилога је 10 МБ. За сва остала решења, чија је величина већа од 10 МБ треба послати путем сервиса – а на електронску адресу Музеја. Уз конкурсни рад у истој поруци треба приложити и конкурсну пријаву.

Тип конкурса – право учешћа
Конкурс је јавни. Намењен је САМО СТУДЕНТИМА ЗАВРШНИХ година факултета уметности, академија и високих уметничких школа, студентима архитектонског факултета и студентима мастер и докторских студија наведених факултета.

Начин пријаве
Сваки учесник може да пријави највише три рада. СВАКИ РАД мора да садржи и пријаву. Предлози без приложене конкурсне пријаве неће бити узимани у разматрање.

Пријава за конкурс треба да садржи следеће податке: име и презиме аутора, назив факултета на коме студира, назив студијског програма, број индекса, контакт телефон и адресу, адресу електронске поште учесника, и кратак опис рада.

Формулар за пријаву рада се може преузети на сајту Музеја Николе Тесле.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment