Канцеларија за младе позива заинтересоване да се пријаве на Конкурс за избор најбоље женске иновационе предузетничке идеје у 2019. години, који се реализује на основу Правилника о спровођењу конкурса за најбољу женску иновациону предузетничку идеју у 2019. години.

Пријави се!

Конкурс се објављује на интернет презентацији Града Београда (www.beograd.rs) и интернет презентацији Канцеларије за младе (www.kancelarijazamlade.rs).

Рок за пријаву је 20 (двадесет) дана од дана објаве конкурса на интернет презентацији Града Београда, односно до 04.03.2019. године.

Учесници на Конкурсу могу бити:

 • Тимови, који чине минимално 2 (два), а максимално 5 (пет) чланова. Вођа тима мора бити женског пола;
 • Предузетници или привредна друштва, који су основани најраније 2 (две) године пре објављивања овог конкурса. Оснивач предузетничке радње мора бити женског пола/власник најмање 50% привредног друштва мора бити женског пола.
 • Потпуну пријаву на Конкурс чини образац пријаве, потписано обавештење о обради података о личности, као и прописана неопходна документација.
 • Образац пријаве попуњава се електронски, а доставља уз пријаву у штампаној верзији.

Услови које сваки члан тима треба да испуњава су:

 • Старосна доб од 18 свих чланова тима;
 • Да идеја којом конкуришу на овом Конкурсу није добитник финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом „Најбоља старт-ап идеја“ одржаног 2017. године, као и на конкурсу за најбољу бизнис идеју у 2018. години Фондације за младе таленте;
 • Уколико је подносилац пријаве Предузетник или привредно друштво да није финансиран(о) од стране Града Београда, по основу било ког програма помоћи.

Прописану непходну документацију чини:

 • Фотокопија/ извод из читача важеће личне карте, односно документ којим се доказује статус избеглице, расељеног или интерно расељеног лица за све чланове тима, односно предузетника или (су)власника привредног друштва;
 • Биографија свих чланова тима, односно предузетника или (су)власника привредног друштва;
 • Потписана Изјава вође тима да нису добитници финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом „Најбоља старт-ап идеја“ одржаног 2017. године, као и на конкурсу за најбољу бизнис идеју у 2018. години Фондације за младе таленте;
 • Потписана Изјава Предузетника или привредног друштва да није финансиран(о) од стране Града Београда, по основу било ког програма помоћи.
  ОБРАЗЦЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Извор: Канцеларија за младе града Београда

Leave a comment