Са задовољством Вас обавештавамо да је у јануару 2019. године успешно одбрањен први докторски уметнички пројекат из области сценског дизајна на Факултету техничких наука.

Како да боље организујем своје време
Први докторски уметнички пројекат!

Ауторка овог пројекта, који носи назив „Рана сећања: уметничко дело сценског дизајна”, је Даниела Димитровска, асистенткиња на Катедри за сценски дизајн Департмана за архитектуру и урбанизам ФТН-а. Пројекат је настао под менторством проф. др Татјане Дадић Динуловић.

Предмет докторског уметничког пројекта јесте испитивање стваралачког дејства раних сећања и кључних наратива личних прича на егзистенцијални и поетски простор појединца у посебним просторно-временским околностима. У свом исходишту, пројекат интегрише материјализоване, преиспитане и изабране утицаје у уметничко дело из домена сценског дизајна под називом „Сусрет у сећању” .

Leave a comment