Након успешно реализована два наградна поетска конкурса, Трећи Трг је 2017. покренуо стални годишњи регионални наградни конкурс за необјављене књиге поезије, кратке прозе, романе и преводе.

Конкуриши!

Категорије
Конкурс је подељен у три категорије:
1) Конкурс за прву књигу поезије, кратке прозе или први роман;

2) Конкурс за другу књигу поезије, кратке прозе или други роман (за ауторке и ауторе који су објавили једну или више књига поезије, кратке прозе или романа);

3) Конкурс за преведену књигу поезије, кратке прозе или преведени роман.

Начин пријаве за категорију 1 и 2
За пријаву у категорији за прву књигу поезије, кратке прозе или први роман

и за другу књигу поезије, кратке прозе или други роман потребно је да наведете следеће податке:

– Име и презиме аутора;

– Неку од подкатегорија ( поезија прва књига, поезија друга књига, роман прва књига, роман друга књига, кратка проза прва књига, кратка проза друга књига);

– Адресу;

– Мејл адресу;

– Контакт телефон;

– Фотографија аутора (ЈПГ формат);

– Текст књиге у Wорд документу, у Тимес Неw Роман фонту (величина 12, латиница, стyле: но спацинг, обавезна употреба табулатора, наводника и свих дијакритичких знакова), уз обавезан садржај (списак наслова песама, прича или поглавља) и кратак синопсис, уколико се ради о роману;

-Кратку биографија аутора.

Пријава за трећу категорију
За пријаву за трећу категорију, потребно је послати:

– Име и презиме преводиоца,

– Навести подкатегорију: преведена књига поезије, преведена књига кратке прозе или преведена књига роман,

– Адресу,

– Мејл адресу,

– Контакт телефон,

– Фотографију преводиоца (ЈПГ формат),

– Текст превода најмање 20% текста из оригиналног издања књиге послати у Wорд документу, у Times New Roman фонту (величина 12, латиница, стyле: но спацинг, обавезна употреба табулатора, „српских” наводника и свих дијакритичких знакова) и кратак синопсис уколико се ради о роману.

– Текст комплетног оригиналног издања књиге у ПДФ документу,

– Детаљну биобиблиографија аутора,

– Кратку биобиблиографија преводиоца.

Трајање конкурса
Рукописи се примају сваке године од 1.11. до 31.12. 2018. године за прве две категорије, а током целе године за трећу.

Резултати конкурса
Резултати конкурса биће објављени на сајту Трећег Трга и на ФБ страници најкасније до краја марта.

Награда
Награда подразумева објављивање књиге и ауторски хонорар у вредности 10% од тиража, организовање промоције и учешће на Београдском фестивалу поезије и књиге.

Контакт
За све потребне информације можете се обратити на имејл адресу konkurs@trecitrg.rs.

Приредила Даница Жуњанин Чистокрвна шкорпија. Успела да после тридесет година, сасвим случајно, пронађе себе.

Извор: iSerbia

Leave a comment