Организација МУСС Србија за културу,уметност и младе покренула је пројекат ARTconnection који има за шири циљ едукацију у неформалном образовању са ужим фокусом на младе.

Прочитај више о пројекту

Завршене су октобарске акције које су мапирале ситуацију заинтересованости грађана и родитеља са једне стране али и мотивацију младих са друге, за реализацијом оваквог пројекта који има за ужи циљ превенцију проблема свих врста зависности и здравог животног стила као облика конекције, индивидуалне и друштвене.

Како је новембар месец Међународним месецом борбе против болести зависности ARTconnection је припремио програм / чију позивницу вам шаљемо/ у трагању за едукативним моделом / вршњачке едукације/ у неформалном образовању. Модел представља спој хуманистичких наука и уметности као средства за изражавање и деловање младих у друштву, на јавност и јавне политике.

У потрази едукативним моделом за младе, у споју науке и уметности , пројекат ARTconnection отвара разговоре са струцњацима на тему дисконекције и обелезава Медјународни месец борбе против зависности.

Извор: Канцеларија за младе града Београда

Leave a comment