Позивамо уметнике млађе од 40 година да се пријаве на конкурс за излагање радова у меморијалној галерији „Душан Старчевић”.

Конкуриши!

Ко може да се пријави?
Пријаву могу доставити аутори, групе аутора, ликовни критичари, кустоси са предлогом ауторских концепција. Могу се пријавити самосталне и групне изложбе, перформанси, интердисциплинарни пројекти.

Пријаве
Пријава треба да садржи детаљни опис програма, визуелни материјал о изложби – пројекту (фотографије, цртежи, скице, нацрти и сл.), биографију уметника, податке о ауторима уколико се ради о заједничком пројекту, опис просторних потреба, опис техничких потреба (видеопројектори, озвучење, постаменти и сл.)

Начин и рок пријаве
Рок за доставу електронских пријава је 10. децембар 2018. године на имејл адресу memgaldusan@gmail.com.

Обавезе галерије

  • Штампање каталога излагача;
  • Медијска промоција излагача;
  • Обавезе излагача;
  • Допрема и одпрема радова о њиховом трошку;

Од изложених радова, по избору Галерије или по договору, један рад остаје у власништву Меморијалне галерије „Душан Старчевић“.
За додатне информације контакт:

– имејл: memgaldusan@gmail.com

– телефон:060-3137388 (Слађана Старчевић ).

Пријаве разматра Уметнички савет Меморијалне галерије „Душан Старчевић“, а резултати конкурса ће бити објављени 30. децембра 2018. године. Примљени учесници ће бити имејлом обавештен о резултатима конкурса.

Извор: iSerbia

Leave a comment