Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је јавни позив општинама и градовима за пријаву пројеката које ће ово министарство финансирати у оквиру пилот пројекта „Подршка у успостављању јединственог управног места“.

Пројекат ЈУМ – одлична прилика за општине  и градове захваљујући МДУЛС

Јединствено управно место није ништа друго него један шалтер, једна канцеларија или е-портал путем којих се грађани обраћају управи када имају потребу да заврше неки посао и тако остваре неко своје право.

„Основна идеја увођења јединственог управног места је да оно постане мост између грађана и управе, јединствена приступна тачака, у општинама на пример, за комуникацију грађана са свим органима са којима би они иначе морали сами и директно да ступе у контакт да би остварили неко своје право. Захваљујући јединственом управном месту, грађани ће моћи да на једном месту поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, а у комуникацији са само једним органом односно службеником, добију и одговарајуће решење, потврду и слично“, објаснио је министар држане управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Он је истакао да Министарство настоји да кроз овај пилот пројекат са 52.000.000 динара подржи до пет локалних самоуправа, а средства за подршку одобраваће се кандидатима бесповратно. Пре но што се Јединствено управно место уведе као модел у све општине потребно је да, ради формулисања и оптималног уређења ближих услова, критеријума и мерила који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начина сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова, читав механизам тестира и у неколико огледних локалних самоуправа.

Општине које буду подржане у оквиру пилот програма, мораће да обезбеде учешће од 10 процената, а средства могу да користе за опремање јединственог управног места, набавку неопходних техничких средстава за реализацију пилот пројекта, подршку у оснивању јединствених управних места (нова систематизација и организација, обуке за службенике и друго).

Више информација о јавном позиву и пријави можете пронаћи у Сл. гласнику РС 76/18 од 12.10.2018. године.

Извор: Сајт МДУЛС

Leave a comment