Како би подстакао континуирани развој младих већ афирмисаних талената Покраjински секретеријат за спорт и омладину расписао је конкурс за реализацију програма „Фонд за таленте”.

Ово је сјајана прилика!

Износ финансирања
На овом конкурсу се додељује укупно 2.700.000 динара.

Услови конкурса за подносиоца
Подносилац мора да располаже капацитетима за реализацију програма;
Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком организацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организацијом (протокол, споразум и слично);
Право на подношење предлога програма имају искључиво васпитно-образовне установе са седиштем на територији АП Војводине.

Услови предмета конкурса
– Побољшање услова за рад и унапређивање наставног процеса рада с младим талентима у образовној установи;
– Припрема и учешће младих талената на репрезентативним такмичењима у земљи или иностранству;

– Стручно усавршавање младих талената ;

– Набавка опреме и учила неопходних за рад са младим талентима ;

– Студијска усавршавања.

Пријава и рок пријаве
Документација коју треба послати:

– копије стечених диплома и награда младог талента на репрезентативним такмичењима у земљи или иностранству у једној или више области, којима се доказује његова досадашња успешност и континуитет рада;

– за студенте, документ којим се доказује постигнут просек изнад 8,50 на студијама;

– препорука ментора или директора школе;

– документација која се односи на пројекат (планирано такмичење или усавршавање) за који се траже средства.

Документацију послати најкасније до 13. октобра 2018. године.

Више информација о конкурсу, као и о начину пријављивања и слања документације можете погледати овде.

Извор: iSerbia

Leave a comment