Work-based learning (Учење засновано на раду) је образовна стратегија која младима пружа реална радна искуства у којима могу применити академске и техничке вештине и поведати своју могудност запошљавања.

Пријави се на конкурс!

Предложени програм тренинга нуди кандидатима следеће:
– Стицање знања, вештина и компетенција – унапређење хард и софт вештина које су потребне компанијама и њихова примена на проблемима из праксе како би боље разумели потребе клијената и доносили
одлуке на основу релевантних података.
– Стицање искуства – тимско решавање пословних изазова под надзором стручњака из привреде.
– Повезивање са привредом – успостављање контаката са компанијама и учење како се развија пословна мрежа.
– Менторство – свакодневно добијање повратних информација и смерница од стране ментора и предавача.

Шта Вам је потребно за програм?

 •  радна биографија студента
 • мотивационо писмо
 • уверење о досадашњем успеху на студијама (по сопственом избору)

Трошкови програма за студенте?
Програм тренинга студената је бесплатан (финансирано од стране Министарства омладине и спорта у оквиру пројекта “Тренинзи базирани на стратегији Work-based learning потребни за запошљавање младих”).

Пословни тренинг центар је удружење младих чија је главна делатност едукација и организација активности за усавршавање хард и софт вештина младих како би на што лакши начин пронашли своје место на тржишту рада.

Коме су намењени програми?

 • Младим незапосленима (узраста 21-30 година) свих струка и профила
 • Почетак тренинга је заказан за прву половину новембра 2018. године

Програм

 • Трајање 2 недеље, у термину од 10-16h
 •  20 полазника

Прва фаза програма:

 • Вештине комуникације и асертивна комуникација
 • Вештине презентације
 • Пословна етика
 • Пословно понашање и бонтон
 • Пословна коресподенција и комуникација
 • Вештине преговарања

Друга фаза програма:

 • Примена вештина и знања стечених у првој фази, тимско трагање за креативним решењима реалних проблема са којима се компаније суочавају
 • Добијање сертификата о завршеном програм

Контакт особа
е-маил: poslovnitreningcentar@gmail.com
телефон: +381605478916

Пријави се на poslovnitreningcentar@gmail.com.
Конкурс је отворен од 01.октобра до 31. октобра 2018. године

Извор: Канцеларија за младе града Београда

 

Leave a comment