Едукацијом у Средњој медицинској школи „7. април“, која ће се одржати 17. и 19. септембра, Креативно-афирмативна организација ПАРНАС започиње практичну реализацију пројекта „Ухвати филм – пусти предрасуде“, подржаног од стране Градске управе за спорт и омладину.

Ухвати филм-пусти предрасуде!

У договору са особљем Медицинске школе, ђаци ће имати прилику да науче, пре свега, о стеченом инвалидитету и особама са инвалидитетом које имају церебралну парализу, кроз пројекције филмова са прошлогодишњих „Ухвати филм“ фестивала и дискусију у којима ће деконструисати стереотипе и предрасуде уочене у филомовима.
Циљ пројекта је подстицање превенције дискриминације социјално осетљивих група младих и афирмисање филма као средства едукације за постизање социјалне промене. Едукација сензибилише и наставно особље по питањима дискриминације и социјалног укључивања осетљивих група и подстиче их да овај аспект примене у свом раду са младима.

 

Leave a comment