Објављен је јавни позив – конкурс за доделу Награде Ранко Радовић, која је основана са циљеда подстиче, развија и афирмише критичко-теоријску мисао у области архитектуре и архитектонско стваралаштво.

Пријави се!

Конкурс траје од 03. септембра до 15. октобра 2018. године.

Награда ће се доделити за:

 • критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште;
 • реализовано архитектонско дело довршено у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде и
 • телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације реализоване у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде.

Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења, струковних организација, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља. Конкурс је расписан у складу са Правилником Награде Ранко Радовић (у току је процес усвајања новог Правилника у коме неће бити предвиђена могучност конкурисања са студентским радовима) и почиње да тече од понедељка, 03.09.2018. године а завршава се 15.10.2018. године.

Начин достављања конкурсних радова
КАТЕГОРИЈА (1) доставити:

 • оригинални материјал (доставити 3 примерка за жири и 1 примерак за потребе изложбе и архиву, 3 примерка књиге ће бити враћена ауторима)
 • CV са насловном страном рада и личну фотографију (у резолуциији за штампу)

КАТЕГОРИЈА (2) доставити:

 • фотографије и цртеже на плакату 40×100 cm (вертикаплно), каширано на картон-пени 5мм. Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова.
 • CV са илустрацијама објекта (као додатни материјал за Жири) и личном фотографијом (доставити 5 примерка за сваког члана жирија)

КАТЕГОРИЈА (3) доставити:

 • фотографије, илустрације, цртеже на плакату 40×100 цм (вертикално), каширано на картон-пени 5мм. Плакат ће се користити за жирирање и заједничку изложбу свих приспелих радова.
 • материјал на CV или ДВД (доставити 5 примерка за сваког члана жирија) и личну фотографију

Награда се додељује 21. децембра 2018. године и састоји од :

 • Плакете
 • Повеље
 • Новчаног износа

Пријављивање
Правилник Награде Ранко Радовић, елементи конкурса и електронски формулар за пријаву на конкурс за доделу Награде Ранко Радовић налазе се на wеб адреси: www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Конкурсни радови се достављају на адресу:
Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС
Теразије 26/ИИ
11103 Београд 4, Србија
Поштански фах 87, ПАК 106806

Телефон 011/2688-721

Е-маил
admin@ulupuds.org.rs
ulupuds@beotel.net

са назнаком За Награду Ранко Радовић 2018.

Крајњи рок за пријем радова је 15. октобар 2018. године.

Како би се избегли проблеми са царином, за радове који се шаљу из иностранства, молимо да се на пошиљкама напише следеће: Адм. пошта без вредности/Sample without value.

Трошкове слања радова сноси сам аутор. Конкурсни материјал се не враћа.

Извор: Najstudent.com

Leave a comment