Београдски центар за безбедносну политику нуди прилику за стручно оспособљавање и усавршавање дипломцима друштвених наука кроз интезивни програм шестомесечног стажирања.
Пријави се ако:

Можда је ово конкурс за тебе!

 • ти је стало да демократија буде једнако важна као безбедност
 • желиш да прођеш обуке за истраживања безбедносне политике (сецуритy полицy аналyсис) и за ефектно представљање налаза;
 • спреман/на си да учиш у пракси приређујући прегледе литературе и краће истраживачке производе о безбедносним политикама Србије, Западног Балкана, ЕУ, НАТО и институцијама безбедности, али и да помогнеш у организацији догађаја и другим неистраживачким активностима водећег тхинк танка;
  спреман/на си да се шест месеци интезивно ангажујеш на текућим пројектима и свакодневним активностима водећег независног истраживачког центра (тхинк танка).
 • заинтересован/на си за стицање контаката са представницима домаћих и иностраних државних и невладиних организација, академске јавности, новинарима, експертима из области безбедности и доносиоцима одлука.
 • самосталан/на си у обављању задатака, не стидиш се да питаш кад не знаш и смеш да покажеш иницијативу кад имаш идеју или те нешто интересује;
 • Програм стажирања у БЦБП постоји већ 12 година и кроз њега је до сада прошло 22 генерације младих и амбициозних људи из Србије и иностранства. Од 2007. године, преко 200 стажиста различитих образовних профила учествовало је у разним пројектима и програмским активностима БЦБП, као и истраживањима и изради публикација из области безбедности.

Алумнисти/киње, од којих је многима овај програм био увод у каријеру, сада су ангажовани/е у различитим организацијама цивилног друштва (Београдски фонд за политичку изузетност, Центар за европске политике, Иницијатива младих за људска права), академској заједници (Факултет политичких наука, Факултет безбедности), међународним организацијама (Европска служба за спољно деловање) и државним институцијама (Народна скупштина, Министарство одбране, Министарство спољних послова), а дванаесторо је добило запослење у БЦБП.

УСЛОВИ:

 • Постдипломци, свршени студенти или студенти завршне године студија (максимално 2 испита до завршетка студија) на неком од факултета друштвених наука – Факултет политичких наука, Факултет безбедности, Економски факултет, Филозофски факултет, Правни факултет, Факултет организационих наука… Ако сте завршили неки други факултет, а интересују вас ове теме и пријава буде квалитетна, узећемо је у обзир;
 • Способност аналитичког промишљања (сумирања налаза, преиспитивања претпоставки неке тврдње)
 • Општа култура, информисаност и упућеност у политичка дешавања;
 • Одлично знање енглеског језика (способност самосталног коришћења литературе на енглеском језику, писање на истом као и превођење са енглеског и на енглески);
 • Компјутерска писменост;
 • Јака мотивација;
 • Спремност за интезиван ангажман у БЦБП, најмање два дана недељно.
  ОПИС АКТИВНОСТИ:

Од стажисте/киње се очекује да:

 • Долази редовно у БЦБП и то минимум два пута недељно, а ако је спречен(а) о томе обавести координатора за стажирање;
 • Пружа неопходну помоћ истраживачима/цама у раду на текућим пројектима и завршава преузете задатке и када није присутан у БЦБП;
 • Похађа обуке коју организујемо;
 • Напише краће прегледе литературе, текстове у оквиру истраживања која су у току у БЦБП;
 • Учествује у изради садржаја за веб сајт и билтене које БЦБП уређује.
 • Све друге активности и услови ангажовања биће договорени у директном контакту са изабраним стажистима/кињама.

БЦБП, нажалост, нема могућности да стажистима обезбеди финансијску накнаду за њихов ангажман, нити да покрије трошкове смештаја. Програм стажирања траје шест месеци (од октобра 2018. до марта 2018. године), са могућношћу продужења сарадње кроз ангажовање на пројектима које БЦБП спроводи.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

 • биографија, не дужа од 3 стране;
 • мотивационо писмо, у ком ћеш навести:
  разлоге због којих конкуришеш за праксу у БЦБП;
  зашто мислиш да си добар/а кандидат/киња за програм стажирања;
  тему/област која те посебно занима у складу са областима рада БЦБП
 • примерак или део писаног рада (семинарски, дипломски, истраживање, анализа, есеји и слично), не дужи од 5 страна.

Уколико си заинтересован/а, пошаљи своју пријаву до 15. септембра 2018. године на адресу: office@bezbednost.org са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СТАЖИРАЊЕ“.

Пријаве са некомплетном документацијом и кандидати који не испуњавају формалне услове неће бити узети у обзир. Кандидати и кандидаткиње који уђу у ужи избор биће позвани на тест енглеског језика у трећој недељи септембра 2018. године.

Извор: Канцеларија за младе града Београда
 

Leave a comment