Издавачка кућа „Алма“ припрема зборник „Афоризми и афористичари 18“. Зборник се састоји из три дела.

Ово је прави конкурс за све који пишу афоризме!

У првом делу се објављују афоризми који нису публиковани у ауторским књигама. Не смета уколико су већ објављени у часописима и дневним листовима, штампаним или електронским. Шаље се до 80 афоризама. Афоризме не треба „ломити“, односно пребацивати део афоризма у следећи ред коришћењем тастера ЕНТЕР. Тастер ЕНТЕР треба притиснути тек на крају афоризма како би сваки афоризам био један параграф. Афоризми се куцају у Word-у, један испод другог, без размака.

У другом делу се представљају објављене књиге афоризама. Шаље се до 70 афоризама (из једне књиге). Афоризме не треба „ломити“, односно пребацивати део афоризма у следећи ред коришћењем тастера ЕНТЕР. Тастер ЕНТЕР треба притиснути тек на крају афоризма како би сваки афоризам био један параграф. Афоризми се куцају у Word-у, један испод другог, без размака. Потребно је навести основне податке о књизи (аутор, назив књиге, издавач, град, година објављивања). Представићемо све књиге, без обзира на годину објављивања, које већ нису представљене у неком од седамнаест претходних зборника „Афоризми и афористичари“.

Трећи део зборника садржи биографије аутора. Наводе се основни биографски и библиографски подаци. Називи објављених књига се стављају под наводнике, а у загради се наводи година објављивања и град.

Све афоризме и биографију треба послати у једном фајлу.

Објављени прилози се не хоноришу. Ауторски примерак зборника није предвиђен.

Прилози се шаљу до 1. септембра 2018. на адресу: alma.izdavackakuca@yahoo.com.

Извор: Инфостуд

Leave a comment