Конкурс за младе таленте 2018

Конкурс за подршку младим талентима са територије града Лесковца за освојене награде на републичким, међународним такмичењима и олимпијадама, у области науке и образовања, спорта, културе и уметности, као и за усавршавање младих.

Можда је ово твоја шанса!

Право се може остварити једном годишње из само једне области. Конкурс је отворен до краја године.

Право на финансијску подршку имају млади таленти између 10 и 30 година живота, уколико испуњавају опште и посебне услове.

Пријава мора бити поднета на пријавном обрасцу, који млади таленти могу преузети са wеб странице www.kzm.gradleskovac.org или лично у Канцеларији за младе.

Млади таленти дужни су да приложе:

• попуњени образац пријаве,
• доказ о испуњавању општих услова из члан 3. (фотокопију личне карте (за децу лична карта родитеља) и уверење о држављанству),
• доказ о испуњавању посебних услова из члан 4. (документ о освојеној награди)
• за студенте – попуњено и оверено Уверење високошколске установе (Уверење скинути са сајта Канцеларије за младе www.kzm.gradleskovac.org уколико то захтева високошколска установа),
• мотивационо писмо (200-250 речи).

Пријаве са траженом документацијом доставити преко писарнице Градске управе града Лесковца, улица Трг револуције 45, 16000 Лесковац, или поштом на исту адресу са назнаком – ПОДРШКА ЗА ТАЛЕНТЕ – не отварати. Непотпуне пријаве се неће разматрати.

Млади таленти који испуњавају услове из области Олимпијаде, међународна и републичка такмичења; Област спорта; Област културе и уметности у складу са Правилником и Конкурсом имају право на једнократну подршку за лауреат или прво место (прву награду) у износу од 30.000. динара, за друго место (другу награду) 20.000 динара и треће место (трећу награду) 10.000 динара.

Млади таленти који испуњавају услове из области Високошколског образовања у складу са Правилником и Конкурсом имају право на једнократну подршку и то:

  •  40.000 динара за студенте високошколске установе са просечном оценом 10 (десет) у току студирања, а који су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија, и положили све испите до 30. септембра школске године;

 

  • 35.000 динара за студенте високошколске установе са просечном оценом од 9,50 до 9,99 у току студирања, а који су према наставном плану и програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија, и положили све испите до 30. септембра школске године;

 

  • 30.000 динара за студенте високошколске установе са најмањом просечном оценом 9,00 и више у току студирања.

 

Извор: Канцеларија за младе града Лесковца

Коментари

Leave a reply