Фондација Ана и Владе Дивац у сарадњи са групом донатора из САД-а, расписала је конкурс за доделу стипендија ученицима за школску 2018/19. годину. Стипендија се додељује ученицима који 2018. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе на територији Републике Србије.

Можда је ово стипендија за тебе!

Услови
Право на ову стипендију имају ученици који у септембру 2018. године уписују први, други, трећи или четврти разред средње школе, чији је оснивач Република Србија, а који постижу одличан успех у учењу и владању и чији је барем један родитељ или старатељ имао избеглички статус у Републици Србији, а избегао је из Републике Хрватске и то из следећих општина: Бенковац, Војнић, Вргинмост, Глина, Грачац, Двор, Доњи Лапац, Дрниш, Книн, Кореница, Костајница, Крњак, Обровац, Петриња, Плашки, Слуњ, Задар, Цапраг, Грубишно Поље, Дарувар, Окучани, Пакрац, Слатина, Бели Манастир, Вуковар, Даљ, Мирковци, Тења.

Потребна документација
Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу документацију:

1. Пријавни образац (преузети са сајта Фондације);
2. Уверење о постигнутом успеху ученика у претходном школовању (копија књижице за последње три године школовања);
3. Уверење о постигнутим успесима на такмичењима (копија диплома и сл.);
4. Уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (потврда од послодавца о висини нето примања за последња три месеца, пензиони лист или потврда националне службе за запошљавање за незапослене родитеље/старатеље);
5. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте оба родитеља или старатеља;
6. Потврда о избеличком статусу оба или једног родитеља/старатеља (Копија избегличке легитимације или потврда од Комесаријата за избегла и расељена лица);
7. Потврда о волонирању, уколико је ученик волонтирао у некој институцији или организацији.

Рок пријаве
Ученици који испуњавају услове могу се пријавити за стипендију најкасније до 17. августа 2018. године.

Број стипендија који се додељу је ове године је 50.

Више информације можете пронаћи овде или позвати број 011/33 41 755.

Извор: iSerbia

Leave a comment