Институција Уметности организује летњу интензивну школу певања у којој ће полазници имати часове из области теорије музике, технике певања као и проналаска погодног стила певања за глас.

 

Пријави се! Школа певања те чека!

Часови из теорије музике обухватају проучавање основних музичких појмова које певач примењује у сваком свом извођењу и које су неопходне као део музичке писмености једног певача.

На часовима теорије се пролази кроз следеће области:

 • Основни појмови (звук, тон, ноте, линијски систем, кључ, трајање тонова, паузе…)
 • Ритмика
 • Лествице
 • Интервали
 • Акорди
 • Динамика
 • Темпо

Часове теорије полазник има 4 пута недељно у трајању од 45 минут, односно два двочаса викендом.
По завршетку фонда часова сваки полазник ради тест из теорије музике који је неопходан да би „Институција Уметности“ издала сертификат о завршеној школи.

На часовима технике певања полазник учи следеће:

 • Поставку гласа
 • Технику вокалног упевавања
 • Вокалне вежбе
 • Дисање
 • Правилну поставку тела

Часове технике певања полазник има 2 до 4 пута пута недељно у зависности од нивоа и жеље за напредовањем појединца у трајању од 45 минута.

По завршетку школе полазник је упознат са својим гласом и може самостално да се упевава као и да унапређује своје дисање правилном вежбом.

На часу стилова певања полазник пролази кроз следеће стилове:

 • Поп
 • Rock
 • Jazz
 • Musical

Час „стилови певања“ полазник има 2 до 4 пута недељно у зависности од нивоа и жеље за напредовањем поједница у трајању од 45 минута. Часови се везују за часове технике певања.

Час „стил певања“ је осмишљен тако да полазник стекне реалну слику о свом гласу, његовим могућностима као и његовом лимиту и да може да пронађе своју боју и стил изведбе.

Почетак школе је у периоду од 15-20 јула у зависности од аудиције и регистрације полазника и траје 1.5 до 2 месеца у зависности од интезитета рада.

За и остале информације позвати на телефон: 0659615749 или послати емаил на gleesrbija@gmail.com или info@institucijaumetnosti.com.

Извор: Канцеларија за младе града Београда

Leave a comment