Како би подстакао континуирани развој младих већ афирмисаних талената Покрајински секретеријат за спорт и омладину расписао је конкурс за реализацију програма „Фонд за таленте”.

Фонд за младе таленте

Износ финансирања
На овом конкурсу се додељује укупно 2.700.000 динара.

Услови конкурса за подносиоца

 • Подносилац мора да располаже капацитетима за реализацију програма;
 • Уколико се пројекат реализује у партнерству с неком организацијом, неопходно је доставити доказ о сарадњи с том организацијом (протокол, споразум и слично);
 • Право на подношење предлога програма имају искључиво васпитно-образовне установе са седиштем на територији АП Војводине.

Услови предмета конкурса

 • Побољшање услова за рад и унапређивање наставног процеса рада с младим талентима у образовној установи;
 • Припрема и учешће младих талената на репрезентативним такмичењима у земљи или иностранству;
 • Стручно усавршавање младих талената ;
 • Набавка опреме и учила неопходних за рад са младим талентима ;
 • Студијска усавршавања.

Пријава и рок пријаве
Документација коју треба послати:

 • копије стечених диплома и награда младог талента на репрезентативним такмичењима у земљи или иностранству у једној или више области, којима се доказује његова досадашња успешност и континуитет рада;
 • за студенте, документ којим се доказује постигнут просек изнад 8,50 на студијама;
 • препорука ментора или директора школе;
 • документација која се односи на пројекат (планирано такмичење или усавршавање) за који се траже средства.

Документацију послати најкасније до 13. октобра 2018. године.

Више информација о конкурсу, као и о начину пријављивања и слања документације можете погледати овде.

Извор: iSerbia

Leave a comment