У циљу планског уређења ромских поднасеља на територији републике Србије, Стална конференција градова и општина, уз подршку Европске уније расписала је конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде планских докумената за израду плана њихове генералне и детаљне регулације.

Pixabay
Можда је ово конкурс за тебе!

Опште информације
Конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање израде планских докумената и то:

  • Плана генералне регулације;
  • Плана детаљне регулације.

Конкурс је расписан у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења ромских подстандардних насеља на територији Републике Србије.

Потребна документација за пријаву
1. Пријаву на јавни конкурс подноси јединица локалне самоуправе (или градска општина) у писменој форми на јединственом обрасцу;

2. Пријава на конкурс доставља се SKGO на обрасцу који је објављен у апликационом пакету на крају странице (ZIP архива) .

Услови конкурса

  • Укупан износ средстава по овом јавном конкурсу је 7.724.997 динара;
  • Износ средстава који се додељује по појединачном планском документу не може прећи износ од 772.500 динара;

Право на доделу средстава има јединица локалне самоуправе са територије Републике Србије која на својој територији има подстандардна ромска насеља; градске општине могу да аплицирају на конкурс у партнерству са Градом оснивачем ;

Апликант (ЈЛС или градска општина) може конкурисати за финансирање само једног једног планског документа ;

Опционо кофинансирање израде планског документа дозвољено је до 50 посто од укупне вредности.

Начин и рок пријаве
Пријаве на конкурс се достављају путем поште или непосредно на адресу:

Стална конференција градова и општина Македонска 22/8, 11000 Београд, са назнаком „Подршка ЕУ инклузији Рома, оснаживање локалних заједница за инклузију Рома, пријава на конкурс за доделу средстава за израду планске документације”.

Рок пријаве за овај конкурс је 15. јун 2018. године.

Извор: iSerbia

Leave a comment