Леони је интернационална Немачка компанија која најбољим студентима завршних година пружа могућност, да се кроз програм „Студенста пракса ЛЕОНИ 2018,“ упознају са радом и радним окружењем унутар компаније и стекну своја прва практична искуства.

Пријави се!

Коме је намењена пракса:
Пракса је намењена студентима који имају времена да се осмочасовно ангажују и у трајању од месец дана у потпуности посвете програму праксе. Програм подразумева упознавање са задацима, радним окружењем, пословном етиком и свим другим предностима рада у великој компанији.
Можете упознати:
Сектор људских ресурса, контролу квалитета, инжењеринг, ИТ сектор, сектор безбедности и заштите на раду, сектор набавке, логистике, сектор финансија.
Ко све може да се пријави?
На конкурс се могу пријавити сви заинтересовани студенти завршне године основних или мастер студија:
Машинског факултета, Електронског факултета, Технолошког факултета, Факултета заштите на раду, Економског факултета, Филозофског факултета, Високе технолошке школе, Грађевинско – архитектонског факултета, који живе на територији Нишавског и Топличког округа.

Студентска пракса одржаваће се у фабрикама у Нишу, Малошишту и Прокупљу. Након завршене праксе студенти добијају писмо препоруке као и могућност запослења.

Уколико овај конкурс видите као шансу за лични развој, позивамо Вас да се пријавите и остварите своје професионалне циљеве. Пријаву можете извршити преко линка најкасније до 18. јуна 2018.

Извоr: Prakse.rs

Leave a comment