Новосадска школа права и вештина и Удружење младих новосадских интелектуалаца ће у плавој сали Скупштине града Новог Сада 28.05.2018. године у временском интервалу од 17:00 до 19:00 часова организовати представљање предлога закона који су резултат едукативног пројекта писања закона о:

 

Дођи на јавно представљање предлога закона

1. еутаназији,
2. сурогат материнству,
3. дуалном образовању,
4. малолетним учиниоцима кривичних
дела,
5. проширење и јавно обавештење о
листама наркотика

Пројекат писања закона окупио је дипломиране правнике и студенте са факултета друштвених наука како би заједнички, подељени у пет група у складу са темама, сачинили нацрте закона водећи рачуна да се односе на теме које су од великог значаја за друштвену заједницу.

Овај пројекат има два циља. Први циљ је стицање знања о номотехници кроз истраживачки рад чији епилог је да се
стечена сазнања имплементирају у већ постојећи или један нови закон (ако тај закон није уређен нашим позитивним
правом). Други циљ је отварање друштвено значајних тема како би се укључила стручна јавност, медији и носиоци законодавне власти.

Они  као друштвено одговорне организације желе да дају свој мали допринос развоју номотехнике, јер су уверени да ће многи учесници на пројекту бити законописци и стварати наше позитивно право.

Позивају вас да дођете у што већем броју како би се информисали о законским решењима које они предлажу.

Leave a comment