Фондација Јелена Шантић расписује конкурс за доделу награде „Јелена Шантић”, која је намењена онима који су у протеклом двогодишњем периоду (2016-2107) својим културним праксама значајно допринели борби за људских права и афирмацији појединца и малих група у друштвеним променама.

Конкуриши и ти!

За шта се додељује награда?
Награда се додељује за:

  • Ауторско дело;
  • Пројекат;
  • Јавни догађај;
  • Иницијативу.

Критеријуми

– Колики и какав утицај пројекат/ауторско дело/иницијатива/јавни догађај, има на локалну заједницу, земљу и/или међународно окружење ;

– Да ли и на који начин је пројекат/ауторско дело/иницијатива/јавни догађај уметнички релевантан, иновативан и тематски актуелан ;

– Реализација пројекта/ауторског дела/иницијативе/јавног догађаја је била у периоду 2016-2017.

Награда „Јелена Шантић” је установљена још 2006. године, а додељује се уметничким и културним иницијативама које доприносе борби за слободу изражавања и грађанска права. Овом наградом се наставља подршка активистичкој пракси, коју је Јелена Шантић храбро и пркосно реализовала током ’90-тих година.

Награде
Жири ће одабрати по једног/у награђеног/у из две категорије:

  •  појединци/ке (аутори/ке, активисти/киње, истаживачи/це) ;
  •  организација цивилног друштва (удружења грађана, фондације, медији и стручна удружења).

Вредност награде
Фондација „Јелена Шантић” ће ове године доделити и новчани подстицај за добитнике/ице награде као симболични подстрек за даљи рад у награђеним областима у укупном износу од 40 хиљада динара.

Начин и рок пријаве
За овај конкурс се можете пријавити тако што ћете попунити онлајн формулар, а пратећу документацију о потенцијалним лауреатима послати на имејл адресу: konkurs@fjs.org.rs са назнаком „За Награду „Јелена Шантић”.

Рок за пријаву је 19. мај 2018. године до 17 часова.

Извор:iSerbia

Leave a comment