Харвард клуб Србије расписао је конкурс за доделу стипендија за студирање на Универзитету Харвард. Право на пријаву за доделу стипендије имају држављани и држављанке Републике Србије примљени на академски програм основних или последипломских студија Универзитета Харвард у Сједињеним Америчким Државама.

Конкуриши за стипендију на Харварду!

Износ стипендије и начин исплате

Износ стипендије биће накнадно одређен, у зависности од програма студирања на који је кандидат одн. кандидаткиња примљен/а и финансијских могућности даваоца стипендије.

Одобрена стипендија ће добитнику одн. добитници бити исплаћена уплатом на њен/његов текући рачун, или на рачун Универзитета Харвард за потребе стипендирања добитника одн. добитнице, што ће бити назначено у Уговору о стипендирању.

Елементи за одабир кандидата и кандидаткиња

Одабир кандидата и кандидаткиња за доделу стипендија биће на основу следећих елемената:

 • мотивационог писма;
 • постигнутих успеха у досадашњем школовању, добијених признања, награда и сл.,
 • финансијских околности кандидата одн. кандидаткиње,
 • три препоруке (од којих најмање две академске – препоруке професора са факултета).

Студенти и студенткиње који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор са члановима Харвард клуба Србије, на српском и/или енглеском језику.

Харвард клуб Србије задржава право на потпуну слободу приликом оцењивања и одабира кандидата и кандидаткиња који су испунили услове за стипендију и ушли у ужи круг, којима ће понудити закључење Уговора о стипендирању. Уколико након одабира кандидата Уговор о стипендирању не буде закључен из било ког разлога, Харвард клуб Србије неће бити у обавези да исплати стипендију одабраном кандидату одн. кандидаткињи.

Рок за пријављивање на Конкурс је 15. мај 2018. године.

Конкурсна документација која није достављена на време, која је непотпуна или поднета од стране неовлашћеног лица, неће бити разматрана.

Потребна документација

Кандидат одн. кандидаткиња треба да приликом пријављивања на Конкурс поднесе следећа документа, односно прилоге, који су саставни део Конкурсне документације:

 • пријаву (Образац 1);
 • потврду о пријему на студирање на академски програм Универзитета Харвард, у САД-у,
 • штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте,
 • биографију,
 • мотивационо писмо (до 500 речи),
 • три препоруке (од којих најмање две академске – препоруке професора са факултета),
 • остала документа која се помињу у пријави (копије диплома, награда, итд).

Начин пријављивања на Конкурс

Сва конкурсна документација доставља се искључиво путем електронске поште, на адресу: info@harvard-serbia.org.rs.

Конкурсни рокови

Харвард клуб Србије ће објавити имена стипендиста и стипендисткиња у другом тромесечју 2018. године, на својој интернет страници.

Све додатне информације можете да добијеш путем електронске поште, слањем упита на адресу: hcserbia@post.harvard.edu.

Извор: najstudent.com

Leave a comment