Научи да презентујеш себе у медијима, на научним скуповима, на пословним презентацијама или на факултету!

Да ли желиш да говориш пред оволико људи без треме? Пријави се!

Радионица је замишљена као интерактивна настава у којој ће сви учесници имати прилику да науче како да представе себе, своју идеју, рад или пројекат, како да савладају трему пред аудиторијумом или камерама, како да се обрате аудиторијуму и да у обраћању већ добију своје присталице. Учесници ће савладати и основне технике за самостално усавршавање приликом припреме за нови јавни наступ.

Радионица је намењена свим особама које желе да презентују себе у медијима, на научним скуповима, у радним организацијама, у политичким или невладиним организацијама. Ово су основне технике квалитетног јавног наступа. У зависности од личног интересовања и потреба учесника, инструктор ће пружити одговоре на конкретна питања.

Час је конципиран на следећи начин:

  1. Уводно излагање предавача – упознавање (5 минута)
  2. Теоријско објашњење настанка, значаја и сврхе говорништва (10 минута)
  3. Презентовање практичних примера како треба савладати трему, како припремити концепт излагања, како савладати гестикулацију и мимику. (30 минута)
  4. Припрема кандидата за примену стеченог сазнања са семинара на конкретном примеру (5-10 минута)
  5. Кандидати самостално приказују шта су научили уз менторску помоћ предавача (инструктора) и презентују своју импровизовану беседу/идеју/пројекат. (45 минута).
  6. Време за питања и одговоре

Пријаве су могуће до 26.03.2018, а све информације можеш наћи овде.

Извор: najstudent.com

Leave a comment