Математички институт САНУ расписао је конкурс за доделу награде за најбољи докторски рад у области математике и механике и у области рачунарства.

Награде за најбоље докторске дисертације: математика, механика и рачунарство

Области у којима се додељује Награда:

  • Награда за математику и механику се додељује за најбољу одбрањену докторску дисертацију из области математике и механике.
  • Награда за рачунарство се додељује за најбољу одбрањену докторску дисертацију из области рачунарства.

Награда:

  • Награда се састоји од дипломе и новчане награде.
  • Новчани износ Награде за математику и механику и Награде за рачунарство износи 50000дин (педесетхиљададинара) нето.

Ко може конкурисати?

Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати који су докторску дисертацију одбранили на неком универзитету у Републици Србији у 2017. години.

Поступак конкурисања:

  • Пријаву доставља кандидат.
  • Пријаве се доставља електронском поштом на адресу nagrada@mi.sanu.ac.rs, а у Subject-линији се наводи: „Докторска награда математика-механика“, односно „Докторска награда рачунарство“.
  • У тексту поруке се наводе: име кандидата, контакт подаци (телефон, адреса електронске поште…), назив дисертације и њен кратак опис. У прилогу поруке треба да се налазе докторска дисертација и потврда о одбрањеној дисертацији.

Рок за подношење предлога је 20. 3. 2018. године.

Одлучивање о Наградама:

  • Комисије за доделу Награда ће размотрити све пријаве и извршити селекцију до 5 најквалитетнијих кандидата за Награду из математике и механике и до 5 најквалитетнијих кандидата за Награду из рачунарства, на основу оригиналности доприноса, актуелности проблема који су проучавани, показане самосталности и креативности, као и свеукупног квалитета представљања резултата.
  • Изабрани кандидати ће бити позвани да на семинару у Математичком институту САНУ представе своје радове.
  • Комисије за доделу Награда ће на основу достављених пријава и излагања кандидата донети одлуку о добитницима. Ако нека од комисија додели Награду већем броју добитника, новчани део Награде се дели на једнаке делове и додељује сваком добитнику.

Додела Награда ће бити објављена у мају 2018. године, о чему ће добитници бити обавештени.

Извор: najstudent.com

Leave a comment