Фонд Ненада М. Костића за хемијске науке улази у седамнаесту годину рада на корист науке и наставе у Србији. Фонд ће наградити ауторе и похвалити менторе два најбоља рада одбрањена у периоду од 1. априла 2017. до 31. марта 2018. године. Новчане награде износиће 800, односно 650 евра. Ненаграђени кандидати добиће по један графички лист српских ликовних уметника.

Хемичар си? Имаш одбрањен рад? Пријави се!

Конкурс траје до 6. априла 2018. године. Кандидати се на конкурс пријављују сами. Пријаву могу добити од било ког члана Управног одбора или на е-маил: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs. Потпуна пријава са свим прилозима може се предати лично члану Управног одбора или послати поштом на адресу: проф. др Љиљана Јовановић, Департман за хемију, Природно-математички факултет, Трг Д. Обрадовића 3, 21000 Нови Сад.

Уз пријаву се прилаже по један примерак следећих докумената:

 • Биографија, не дужа од једне стране, са подацима о средњошколском образовању, универзитетским студијама, каријери и евентуалним наградама и успесима.
 • Мастер или дипломски рад у електронској форми, на диску.
 • Уверење о одбрањеном раду.
 • Уверење о положеним свим испитима на основним и мастер студијама са оценама.
 • Две поверљиве препоруке меродавних особа које добро познају рад кандидата, послате на е-маил: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs.
 • Списак и копије објављених радова и саопштења.

Управни одбор и председник Фонда ће вредновати заслуге кандидата по устаљеним мерилима као што су:

 • научна вредност рада;
 • оригиналност, квалитет и применљивост резултата;
 • објављени и саопштени научни и стручни радови, ако их кандидат има;
 • комисијска оцена одбрањеног рада;
 • успех на студијама и слично.

Награде и похвале биће додељене у уторак, 29. маја 2018. године у 12 сати, у Ректорату Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, у тзв. мултифункционалној сали на 2. спрату. Награђени кандидати и похваљени ментори су обавезни да присуствују свечаности.

Добитници награда ће изложити своје радове у предавањима која ће трајати по највише седам минута. Свим награђеним и ненаграђеним кандидатима и њиховим менторима који буду присуствовали свечаности и који то затраже, биће плаћени путни трошкови. Сви присутни биће позвани на мали пријем у част награђених и похваљених.

Ближа обавештења о конкурсу могу се добити од проф. др Љиљане Јовановић, телефон: 021/485-2736; е-маил: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs или од председника и оснивача Фонда, проф. др Ненада М. Костића, чији е-маил је nen.m.kos@gmail.com.

Извор: najstudent.com

Leave a comment