Конференција „Снага младих лидера“ одржаће се 1. марта 2018. године од 10 часова у Скупштини града Београда.

           Да ли си и ти млади лидер?

Конференција „Снага младих лидера“ је место сусретања и умрежавања лидера студентских и омладинских организација како би разменили своја искуства у области омладинског активизма.

Шта разматра конференција?

Конференција разматра три кључне теме за младе чији ће говорници бити лидери омладинских организација учесница на конференцији.

Сврха оваквог концепта панела је дефинисати текуће изазове у омладинском сектору и дати предлог решења управо од стране оних који се са тим изазовима и сусрећу.

Теме

Положај омладинског активизма у Србији:

  • Ниво развијености омладинског активизма у Србији;
  • Положај омладинског сектора у Србији;
  • Однос државних институција и омладинског сектора.

Мотивација младих за активно деловање и учешће у омладинском активизму:

  • Који су мотиви младих да покрену или се прикључе омладинској или студентској организацији?
  • Ниво свести међу младима о њиховом утицају на друштво;
  • Да ли се као главни мотив волонтирања међу младима истиче стицање искуства и референци за будуће запошљавање?

Ниво сарадње омладинских организација:

  • Колико организације међусобно сарађују кроз заједничке пројекте и размењују ресурсе и информације?
  • Колико је деловање организација усмерено на уски сегмент – факултет на ком су настале или место у ком су настале?
  • На који начин би формирање платформе за сарадњу свих омладинских организација и умрежавање утицало на развој омладинског сектора и иницијативе међу младима?

Пријава

Пријави се путем мејла на snagamladihlidera@gmail.com најкасније до 26. фебруара 2018. године.

У мејлу обавезно написати своје име, презиме, назив организације, чиме се организација бави и контакт телефон.

За додатне информације у вези пријављивања молимо те да контактираш координатора пројекта, Милицу Стојановић, путем телефона 061/685-34-55.

Извор: iserbia.rs

Leave a comment