Пројекат Ideas for Action (I4A) настао је организованом иницијативом Светске банке и америчке Wharton школе из Пенсилваније са жељом да подстакне младе људе из целог света да се прикључе такмичењу у креирању иновативних пословних решења и менаџмент модела у оквиру области одрживог развоја дефинисаних глобалним циљевима.

Прикажи своју идеју на овом лепом такмичењу!

Ко може да учествује?
Сви млади људи, од 18 до 35 година. Такмичење је тимског карактера, па је потребно пријавити тим од два до шест чланова, који може бити формиран повезивањем студената, запослених у институцијама, компанијама у земљи и иностранству. Пријава тима се врши на www.ideas4action.org. Након тога се добијају све потребне информације у вези са такмичењем, уз могућност приступа различитим изворима материјала који могу бити корисни за развој идеје.

Временски оквир

Рок за конкурисање: 28. фебруар до 11:59 сати (ПСТ)

Проглашење одабраних за финале: почетком априла 2018.

Проглашење победника: 31. мај 2018.

Критеријуми евалуације

У првом кругу селекције пажња ће бити усмерена на:

 • структуру тима – тимови би требали да буду састављени од људи који могу да допринесу разради идеје по дубини, али не прешироки да им координација представља проблем
 • оригиналност и креативност – очекују се креативна и оригинална решења и подстичу идеје које до сада нису биле довољно развијане у међународним оквирима
 • изводљивост – у оквиру идеје је потребно разрадити „пут ка остварењу“ који би требао да садржи аргументе изводљивости решења са истакнутим проблемима; све мора бити мерљиво и засновано на практичности а не само теорији
 • јасноћа – идеја мора бити представљена на јасан и концизан начин

Награде

Финалисти и победници ће бити изабрани од стране жирија који чине академици и искусни стручњаци за развој из институција јавног и приватног сектора.

Победници добијају шансу да:

 • представе своју идеју на годишњем састанку ММФ и Светске банке
 • добију подршку пројектног инкубатора Wharton School
 • користе јединствене могућности повезивања са стручњацима из области међународног развоја, академицима и представницима приватног сектора.

Пријава

Пријава треба да садржи следеће:

 • назив тима
 • сажетак (200 речи)
 • објашњење проблема и контекст (200 до 400 речи)
 • појашњење решења (700 до 1.400 речи)
 • зашто је то битно?
 • шта је ту ново?
 • ко, шта, како и када би примењивао?
 • шта је очекивани исход?
 • Да ли постоје слични примери? Ако постоје, објаснити где и како (150 до 300 речи)
 • Остале битне информације

Формат

Идеја треба да има између 1.500 и 3.000 речи, уз одговарајуће наводе и референце. Број речи не укључује размак, фусноте/цитате или графиконе. Потребно је користити темплејт који се налази у оквиру линка за пријаву уз 200 речи сумираног текста.
Пише се у Times New Roman фонту величине 12. Обележити цитате. Шаље се у пдф или у Microsoft Word формату на енглеском језику.

Све пријаве које не испуњавају дефинисане услове биће дисквалификоване.

Извор: portalmladi.com

Leave a comment