Хуманитарна организација „Стара Рашка“ из Београда расписала је конкурс за доделу новчане награде „Стара Рашка“ најбољем редовном студенту академских студија, школске 2016/2017. године (чији родитељи живе у Рашкој области), са просечном оценом изнад 8,00 на студијама.

Награда за најбољег

За награду се могу пријавити студенти следећих факултета Универзитета у Београду:

  • Пољопривредни факултет,
  • Факултет ветеринарске медицине и
  • Шумарски факултет.

При учешћу на конкурсу потребно је приложити:

  • Потврду факултета о успешности студирања у 2016/2017. години (да су положени сви испити – да нема преноса у наредну годину),
  • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или копија, осим за студенте који су тај докуменат доставили Организацији предходних година), и
  • Уверење о месту пребивалишта за родитеље, издато од стране Министарства унутрашњих послова општине становања.

Молбе се подносе непосредно (сваког радног дана од 09 до 16 часова) до 16. фебруара 2018. године, на адресу Хуманитарна организација „Стара Рашка“, Булевар уметности 27/I, 11070 Београд или поштом на исту адресу.

Награде се уручују на годишњој Скупштини Организације 26. фебруара 2018. године.

Додатне информације на телефон 011/3131 638.

Извор: najstudent.com

Leave a comment