Расписује се конкурс за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2017/2018. годину. Конкурс је расписан за доделу једне стипендије студенту Универзитета у Београду.

Знањем до стипендије!

На Конкурс се може пријавити студент основних академских студија који се у школској 2017/2018. години финансира из буџета Републике Србије.

Критеријуми за добијање стипендије су:

  • редовно уписивање школске године,
  • висина просечне оцене свих положених испита из претходних година студија: најмање 9,00 и
  • други постигнути резултати (научни и стручни радови, значајни успеси на домаћим и међународним такмичењима студената и сл.).

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Задужбине Љубице М. Здравковић.

Стипендија се додељује за временски период од десет месеци у месечном нето износу од 10.000,00 динара.

Потребна документација:

  • Пријава (Образац преузети у формату ПДФ са интернет странице Универзитета у Београду – „Стипендије и конкурси“, или у портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу 1,
  • Уверење факултета о упису школске 2017/2018. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
  • Уверење факултета о положеним испитима и просечној оцени свих положених испита из претходних година студија,
  • Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте.

Рок за подношење пријава је од 05.12.2017. године до 26.01.2018. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком – За Конкурс Задужбине Љубице М. Здравковић.

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета, на телефон: 011 3207-426.

Избор кандидата за доделу стипендија врши Одбор Задужбине, о чему објављује одлуку на интернет страници Универзитета у Београду у делу „Стипендије и конкурси“.

На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Задужбине у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.

Извор: stipendije.rs

Leave a comment