Током јануара и фебруара ЦЕПОРА ће, уз финансијску подршку Секретаријата за спорт и омладину Града Београда, организовати два бесплатна тренинга за младе: Школу комуникације и Школу емоција. Свака школа се састоји од четири високо интерактивне радионице у трајању од по 4 сата. Прве радионице крећу 20. јануара, а пријаве су у току.

Бесплатне радионице комуникације и емоција!

Добре вештине комуникације помажу младима да се боље изразе, заузму за себе, лакше разумеју друге и успешно решавају конфликте. Због тога су комуникационе вештине важне за младе и за њихов лични, али и професионални развој. Са друге стране, боље разумевање сопствених и туђих емоција, доводи до бољих односа међу људима и помаже нам да разумемо због чега ми, а и други људи поступамо у одређеним ситуацијама на одређен начин. Цепорини бесплатни едукативни тренинзи намењени су младима који желе да јачају своје вештине и да боље разумеју себе и друге.

Теме које се обрађују у Школи комуникације: емоционална писменост, активно слушање, асертивност, решавање конфликата. Школа емоција обрађује теме препознавања и управљања емоцијама и обраду пријатних и непријатних емоција. Свакој теми посвећена је по једна радионица. Све радионице се одржавају у Палати Београд, Масарикова 5, на 6. спрату (Гнездо).

Млади се за Цепорине бесплатне тренинге могу пријавити преко онлајн формулара.

Пројекат спроводи београдски ЦЕПОРА – Центар за позитиван развој деце и омладине, који својим активностима већ шест година доприноси позитивном развоју деце и омладине и носилац је бројних пројеката из ове области.

Контакт особа: Лидија Буквић, програмски директор, lidija.bukvic@cepora.org, 060 56 89 421

Извор: portalmladi.com

Leave a comment