„Локални развој отпоран на климатске промене“ је петогодишњи пројекат који има за циљ да се, кроз партнерство јавног, приватног и цивилног сектора, смање емисије гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) и локалне заједнице у Србији учине отпорнијим на промене климе. Пројекат спроводи Министарство заштите животне средине, уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ). Партнери на Пројекту су Делегација Европске уније у Републици Србији, Влада Краљевине Шведске, Влада Швајцарске, као и други национални партнери попут Фонда за иновациону делатност и Сталне конференције градова и општина.

Нека се чује за твоју идеју!

У оквиру Пројекта постоје два изазова: Изазов отворених података и Изазов за иновативна решења. УНДП, у сарадњи са Министарством заштите животне средине објавио је Јавне позиве за оба изазова локалним самоуправама, јавним и приватним предузећима, организацијама цивилног друштва и научно-истраживачким институцијама, да заједнички осмисле иновативне начине за смањење емисија ГХГ и борбу против климатских промена, на нивоу градова и општина.

Изазови ће послужити идентификацији недостатака у праћењу емисија ГХГ у локалним заједницама широм Србије и предлагању решења које локалне самоуправе могу да примене у циљу успостављања квалитетних и лако доступних (отворених) база података о ГХГ и прилагођавања јавних услуга друштвено, економски и еколошки одрживом развоју. Очекују се софтверска, техничко-технолошка решења и бизнис модели који одговарају потребама и приоритетима локалних самоуправа. Предлози треба да се односе на енергетику, саобраћај, управљање отпадом, пољопривреду и сличне области у којима се побољшања могу остварити кроз:

  • обезбеђивање енергије из обновљивих извора;
  • развој “паметних електро-мрежа”;
  • унапређење управљања отпадом, рециклаже и производње енергије из отпада;
  • енергетски ефикасније јавно осветљење;
  • оптимизацију јавног саобраћаја и повећање коришћења немоторизованих видова превоза;
  • увођење одрживих система за осветљење, грејање и расхлађивање, енергетску ефикасност јавних зграда и домаћинстава и сл.

Пројекат промовише партнерски приступ у одговору на постављене изазове. Поред награда за најбоље идеје, учесници Изазова добиће стручно-саветодавну подршку, помоћ у проналажењу извора ко-финансирања и промоцију.

Рок за подношење пројектних идеја у оквиру Изазова за иновативна решења је 31.01.2018, а у оквиру Изазова отворених података 28.02.2018.

Више информација погледај овде.

Извор: najstudent.com

Leave a comment