Програм „Покрени се за науку“ креиран је 2015. године како би подржао младе, талентоване, перспективне научнице и научнике у Србији, у реализацији својих научних идеја и остварењу независности у научно-истраживачком раду. Центар за развој лидерства расписује конкурс како би подржао научнице и научнике који се баве истраживањима у области одрживог развоја.

Нека и твој рад буде финансиран!

Конкурсом ће бити подржана фундаментална научна истраживања и пројекти који се заснивају на резултатима научних истраживања, а усмерени су на унапређење услова живота и рада у локалној заједници. Додељивање грантова за имплементацију научно заснованих пројеката има за циљ пружање подршке успостављању јаче спреге између научне заједнице и доносиоца одлука. На тај начин резултати научних истраживања ставиће се у службу грађана и развоја друштва у целини.

У оквиру Програма „Покрени се за науку“ у 2018. години биће додељено укупно 8 (осам) стипендија/грантова у износу од по 600.000 РСД за научна истраживања и пројекте у следећим областима:

 • обновљиви извори енергије и очување животне средине
 • смањење штетности
 • социо-економска одрживост

Ко може да се пријави?

Да би постао/-ла један од стипендиста програма „Покрени се за науку“ 2018. потребно је да испуњаваш следеће услове:

 • да си докторирао/-ла након 1. јануара 2010. године
 • да сте запослен/-а (на одређено, неодређено, хонорарно, на пројекту и сл.) у некој од научних установа у Републици Србији
 • да аплицираш својим текућим или новим научно-истраживачким пројектом у некој од наведене три области
 • да имаш стално пребивалиште у Републици Србији.

Начин пријављивања

Потребно је доставити следећа документа:

 • Попуњен пријавни формулар
 • Биографија (форма по избору)
 • Скенирана диплома (уверење) о одбрањеном докторату
 • Сертификат научног звања (уколико кандидат/кандидаткиња поседује научно звање)
 • Скенирана потврда о запослењу (изјава послодавца о форми и временском периоду запослења)
 • Скенирано писмо препоруке (ментора, професора, руководиоца научне установе и сл)
 • Скенирана сагласност научне установе у којој ће истраживање бити реализовано (уколико предвиђено истраживање захтева реализацију у научној установи)
 • Скенирана копија личне карте (или потврда о пребивалишту.

Сва неопходна документа треба послати у ПДФ форми, осим скенираних докумената (.ПНГ и .ЈПГ). Мејл именовати: ПЗН пријава на конкурс 2017/18 имеипрезиме, а пријавни формулар ПФимеипрезиме и послати на адресу:  info@pokrenisezanauku.rs. По пристиглој документацији у року од 48 сати добићеш потврду о пријему и евентуалним захтевима за допуну. У супротном контактирај нас на телефон: 060/0212260.

Конкурс за стипендије Програма „Покрени се за науку“ траје до 21.02.2018. године.

Селекција

Након увида у пристигле пријаве, стручна комисија ће одабрати кандидате/кандидаткиње који/-е пролазе у други круг. Други круг селекције подразумева интервју са члановима комисије. Након интервјуа комисија доноси једногласну коначну одлуку о добитницама/добитницима стипендије. Критеријуми:

 • Досадашњи научни резултати, и
 • Квалитет предлога истраживања

Начин исплате и обавезе стипендиста

Стипендије у износу од по 600.000 РСД за реализацију научног истраживања биће исплаћене добитницима/добитницама у целости након званичне церемоније доделе, а најкасније 30 дана од дана потписивања Уговора о стипендирању.

Стипендисти се обавезују да ће квартално подносити кратак извештај о току истраживања, а након завршетка доставити завршни извештај о обављеном истраживању и добијеним резултатима, да ће у сваком усменом саопштењу и публикацијама које настану као резултат подржаног истраживања поменути стипендију програма „Покрени се за науку“, да ће представнике програма обавестити о промени места запослења (ангажовања), студијском путовању у иностранство и евентуалним проблемима који могу довести до промене предложеног временског оквира истраживања.

Извор: stipendije.rs

Leave a comment