Привредно друштво „Beo Sport System“ д.о.о. из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе у области робног и финансијског књиговодства.

Шанса за књиговође без искуства!

Критеријуми за пријаву:

  • Добре организационе способности
  • Познавање рада на рачунару, MS Office програм
  • Способност рада у тиму
  • Комуникативност

Опис посла:

  • Припрема налога магацину
  • Израда извештаја и анализа продаје
  • Обрачун ПДВ – а и израда пореских пријава
  • Књиговодствено евидентирање пословних промена
  • Припрема финансијских извештаја

Ако немаш радно искуство, а желиш да га стекнеш, уколико си креативан/-на и спреман/-на за ангажовање и даље унапређивање својих знања и вештина, достави биографију на е – маил praksa.knjigovodja@beosport.com, најкасније до 06.01.2018. године.

Нудимо ти учење и напредовање, рад у успешном и позитивном окружењу, а за неке од кандидата и шансу да наставе да раде у нашем колективу.

Извор: prakse.rs

 

Leave a comment