Фонд ,,Радивој Б. Васовић, виши правни саветник и његова породица“ расписује конкурс за доделу награде студенту Правног факултета Универзитета у Београду слабијег материјалног стања, који је са одличним успехом завршио основне академске студије.

Тражи се најбољи студент Правног факултета у Београду!

Награда за школску 2016/17. годину додељује се у нето износу од 300 евра у динарској противвредности. Награда ће се уручити на дан Светог Саве, 27. јануара 2018. године.

Услови за добијање награде

  • завршене основне академске студије у року, а најкасније до 31. октобра 2017. године, са просечном оценом 8,5 и вишом;
  • просечни приходи по члану домаћинства до износа ½ просечне зараде у Србији;
  • студент за успешно завршене студије није награђен неком другом наградом.

Ако услове конкурса задовољи више студената, студенти се рангирају према просечној оцени, а ако је просечна оцена иста, додатни критеријум је краће време за које је студент завршио студије.

Пријава на конкурс

Пријава на конкурс подноси се до 31. децембра 2017. године на адресу: fondvasovic@ius.bg.ac.rs.

Пријава треба да садржи: име и презиме студента, број досијеа /индекса/, адресу, контакт телефон, краћу биографију, доказ о завршеним студијама са просечном оценом, изјаву студента о примањима по члану домаћинства.

Потребна документација

Студент који добија награду, дужан је да пре доделе награде пружи доказ о висини примања по члану домаћинства. За то је потребна следећа документација:

  • изјава о броју чланова уже породице и њиховом занимању (оверена у општини и потписана од стране два сведока);
  • потврда из Катастра о поседовању некретнина кандидата и чланова његове уже породице (родитеља, браће и сестара);
  • потврде о висини последње исплаћене зараде за чланове уже породице оверене од стране предузећа или установе у којој је члан запослен (за незапослене потврда Националне службе за запошљавање);
  • изјава о осталим примањима кандидата и чланова уже породице потписана од стране кандидата, уз преузимање пуне моралне и материјалне
    одговорности (обавезна и ако нема додатних примања).

Извор: iserbia.rs

Leave a comment