Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду расписује конкурс за практиканта у одељењу финансија и рачуноводства у хотелу Hyatt Regency Београд, Милентија Поповић 5, Нови Београд.

Пракса ће трајати 4 месеца, двократно, у периоду од марта до септембра 2018. године, уз обезбеђену менторску подршку.

Опис

Финансије и рачуноводство (Ф&А) представљају одељење које се бави нефинансијским трансакцијама које се одвијају у самом хотелу Hyatt. Под овим одељењем се налази и одељење набавке као и одељење информационих система. Ф&А се бави и прављењем различитих извештаја за остала одељења и виши менаџмент нашег хотела, како на дневном тако и на недељном и месечном нивоу.

Неке од ствари које ће практикант научити током програма обухватају:

1.Упознавање са главним обавезама и задацима контроле прихода:

 • Коришћење софтверских алата и програма (iScala, Opera, Symphony)
 • PMS & POS усаглашавање кредитних картица
 • Усаглашавање прихода, усаглашавање банкета и депозита
 • Прављење финансијских извештаја и сама контрола истих

2. Обавезе и задаци главног благајника:

 • Проток кеша, новац за ситне трошкове
 • Мењачки послови
 • Прављење извештаја расхода
 • Исплате

3. Обавезе и задаци потраживања:

 • Отварање PM’s
 • Књижење кредитних картица
 • Правила и процедуре фактурисања
 • Припрема ПДВ-а

4. Обавезе и задаци плаћања:

 • Правила и процедуре плаћања
 • Књижења плаћања
 • Активна и пасивна временска ограничења

Услови

 • Студент или дипломац Економског факултета или Факултета организационих наука
 • Комуникативна и отворена особа са израженим интересовањем за хотелијерску индустрију
 • Жеља за учењем и радом у динамичном окружењу
 • Жеља за послом који свакодневно укључује рад са људима
 • Солидно знање енглеског језика

Начин пријаве

Донети ЦВ лично на сајам пракси у хотел Hyatt 25.12.2017. године, Сала Focaccia од 11 до 18 сати и попунити формулар на линку.

Извор: prakse.rs

Leave a comment