EU Build је водећа консултантска кућа у области инвестирања, која помаже и инвеститорима да буду успешнији у свом пољу интересовања. Као лидери на територији Србије нудимо знање, технике, вештине и алате како да успешно реализујеш своје пројекте. Радећи са нама, бићеш успешнији.

EU Build: твоја шанса

Пракса студентима помаже да стекну искуство у управљању пројектима.

 • Руковођење и праћење развоја пројеката и имплементација акционих планова;
 • Организација, учешће и презентација пројеката на састанцима и у јавним наступима;
 • Сарадња са пројектним партнерима;
 • Координација и управљање пројектном администрацијом;
 • Сарадња са институцијама и мрежама релевантним за спровођење инвестиција;
 • Сарадња са банкама које се баве пројектним финансирањем инвестиција;
 • Припрема извештаја;
 • Надзор буџета и контрола трошкова;
 • Управљање FIDIC уговорима;
 • Истраживању и прикупљање података;
 • Истраживању, анализирању и надгледању финансијских, технолошких и демографских фактора који утичу на тржишне шансе;
 • Пословима у техничке припреме за јавне набавке;
 • Анализи и прикупљању међународних, домаћих и локалних јавних набавки и организовању и одржавању базе података из области међународних јавних набавки;
 • Секретарско-административним пословима;
 • Учествовању у припреми и реализацији обука;
 • Комуникацији са клијентима.

Програм рада и обуке студента на пракси у EU Build-у траје 6 месеци (евалуација на 2 месеца), 4 сата сваког радног дана.

Услови:

 • Студенти завршне године ФОН-а, Факултета политичких наука, Економског факултета, Грађевинског факултета, Архитектонског факултета, Машинског факултета, Филолошког факултета, Електротехничког факултета.
 • активно знање енглеског језика
 • познавање рада на рачунару
 • динамичност, проактивност, тимски рад и жеља за усавршавањем и напредовањем

ЦВ и мотивационо писмо послати на office@eu-build.com и попунити кратак ФОРМУЛАР за евиденцију пријаве најкасније до 24.11.2017. године.

Извор: portalmladi.com

Leave a comment