ЦСР Форум је престижан годишњи догађај у организацији Форума за одговорно пословање и Смарт колектива, који домаћем пословном, јавном и цивилном сектору представља актуелна решења и трендове из области друштвено одговорног пословања. Ова конференција има за циљ да стимулише развијање међусекторске сарадње, као предуслова за одрживи развој друштва.

                                   ЦСР Форум

Тражимо тим волонтера заинтересованих да се професионално усавршавају, који ће пружати логистичку подршку конференцији и преузети низ одговорних задужења.

Први део волонтерског ангажмана јесте теоријски увод у концепт ЦСР-а, док други део подразумева учешће у организацији и координацији активности самог догађаја. По завршетку нудимо потврду о обављеном волонтерском ангажману.

Твоје присуство биће потребно:
29. новембра 2017. од 17:00 до 18:30 – Уводно предавање и међусобно упознавање
05. децембра 2017. од 13:30 до 15:00 – Брифинг састанак и подела одговорности
07. децембар 2017. од 08:30 до 18:00 – ЦСР Форум

Први део конференције, осмог ЦСР Форума, одржаће се 07. децембра 2017. у Народној библиотеци Србије, Скерлићева улица бр. 1, док ће други део бити одржан у Хотелу Crystal, Интернационалних бригада бр. 9, Београд.

ЦСР Форум је целодневни догађај који организују Форум за одговорно пословање и Смарт колектив, и представља платформу за промоцију актуелних решења и трендова у области друштвено одговорног пословања локалном бизнису, приватном и цивилном сектору у Србији. У склопу ЦСР Форума одржава се и изложба производа социјалних предузећа.

Пријави се на: spdunp@np.ac.rs до 17.11.2017.

О кандидатима који ће бити позвани да се прикључе тиму, биће одлучено до 22. новембра, на основу мотивације за учешће.

Извор: iserbia.rs

Leave a comment