Студентске установе (центри) – Крагујевац

Студентски дом ”Вита Јанић” основан је 1961. године у Крагујевцу ради обављања делатности смештаја и исхране студената, претеча је данас савремене и по раду и ангажовању комплексне установе која почев од 1990. године послује под називом Студентски центар.

Поред основних делатности, Студентски центар ставља посебан акценат на обављање угоститељских услуга. Сходно томе је оформљена посебна организациона целина у чијем саставу је више ресторана и бифеа.

Коментари

Leave a reply