Универзитети – Нови Сад

Универзитет у Новом Саду је са више од 50.000 студената и 5.000 запослених једно од највећих научних и образовних средишта у Централној Европи. Спада у ред такозваних комплетних или свеобухватних универзитета, који су карактеристични по томе што покривају скоро све области науке и високог образовања.

У оквиру Универзитета реализује се готово 400 акредитованих студијских програма на нивоу основних, мастер, специјалистичких и докторских студија, чији су носиоци факултети и универзитетски центри за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије. Студијски програми су савремени и прате развој науке. Значајну улогу у стварању научне подлоге за њихово перманентно осавремењавање, сем факултета и центара, имају и два научна института.