Студентске организације – Нови Сад

На Универзитету у Новом Саду постоји велики број студентских организација и студентских удружења.

Студентски парламент Универзитета у Новом Саду основан је 2006. године. Студенти сами бирају представнике у студентске парламенте факултета и Студентски парламент Универзитета. чланове студентског парламента студенти бирају на тајним непосредним изборима. Избори се одржавају сваке године у априлу. Мандат чланова Студентског парламента је годину дана.

На Универзитету у Новом Саду постоје и Савез студената, Студентска унија и Студентска асоцијација које се углавном баве питањима наставе и науке, студентског стандарда, права студената и омладинске политике.

Као специфична удружења студената издвајају се: удружење студената Мађарске „Vamadisz“ и Ромска национална заједница као и Новосадско удружење студената са инвалидитетом (НСУСИ), које окупља све студенте који се залажу за једнаке услове студирања студената са посебним потребама.

Као представништва регионалних студентских организација на Универзитету у Новом Саду постоје AEGEE i BalkanIDEA.

У оквиру Културно-уметничких студентских активности постоје АКУД Соња Маринковић и АКУД Лола Рибар.

Највећи представници Струковних студентских организација на Универзитету у Новом Саду су : ESTIEM– претежно се бави питањима менаџмента, ЕLSA окупља студенте правних наука, EESTEC i IAESTE – окупљају студенте техничких, технолошких, и природно-математичких наука, IAAS  – окупља студенте пољопривредних наука, док  AIESEC окупља студенте економских наука и друге. Ове организације успешно организују летњу размену студената са свим земљама света.

Универзитетски спортски савез координира рад факултетских спортских друштава. Основна делатност овог друштва је организовање међууниверзитетских спортских сусрета у земљи и иностранству.

Студентски културни центар је установа која обједињује рад студената на пољу културе и организује велики број културних манифестација. Студентски културни центар Нови Сад је Установа од великог значаја за културни живот младих у Новом Саду. Програмско деловање Установе одвија се кроз књижевно, позоришно, музичко и ликовно стваралаштво, инсистирањем на правим уметничким вредностима, чиме врши образовну улогу код младих људи. Посебно место припада младим талентима и њиховом афирмисању.