Факултети – Београд

Универзитет у нашој престоници у свом саставу има 31 факултет организованих у 4 групације факултета: друштвено-хуманистичких наука, медицинских наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука, као и 11 научних института, Универзитетску библиотеку и 8 центара.

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА:

МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Институти

Институти у саставу Универзитета имају својство високошколске јединице и обављају научноистраживачку делатност и постоји: