Студентске мензе – Нови Сад

Исхрану студената у Новом Саду организује Студентски центар Нови Сад у три студентска ресторана. Објекти студентских ресторана налазе се на следећим локалитетима у Новом Саду:

  1. Ресторан 1, Михајла Пупина 20,
  2. Ресторан 2, др Симе Милошевића 4,
  3. Ресторан 3, Валтера Перића 5.

Студенти који користе услуге исхране коју пружа Студентски центар Нови Сад у обавези су да поседују студентску картицу. Студентска картица служи као идентификациони документ, за плаћање услуге исхране и регистрацију искоришћених оброка. Издавање картица обавља се на благајни исхране.