Студентске мензе – Београд

Исхрана студената је оганизована у 15 ресторана, a ресторани се, углавном, налазе при студентским домовима:

 • „Студентски град“, телефон 601-790
 • „Карабурма“ телефон, 750-122
 • „Патрис Лумумба“, телефон 752-661
 • „Краљ Александар“, телефон 404-411, 3400-457
 • „Рифат Бурџевић“, телефон 404-655
 • „Мика Митровић“, телефон 3970-283/353, 463-502
 • „Кошутњак“, телефон 553-043, 551-727
 • „Жарко Мариновић“, телефон 618-163
 • „4 април“, телефон 462-282

Постоје и oстали студентски ресторани који се налазе изван студентских домова:

 • Студентски ресторан „Ђушина“, Беогард, Ђушина 5, телефон: 3235-569
 • Студентски ресторан „Агроном“, Земун, Немањина 6, Телефон: 615-315
 • Студентски ресторан „Машинац“, 27. марта 80, телефон: 3370-266
 • Студентски ресторан „Фармацеут“, Војводе Степе 450, телефон: 3970-379
 • Студентски ресторан „Драмске уметности“, Хо Ши Минова 20, телефон: 135-684
 • Студентски ресторан „Обилићев венац“, Обилићев венац 4, телефон: 623-321

Комерцијални ресторани на факултетима где се студенти могу хранити уз абонентску књижицу:

 • Медицински факултет, телефон 686-614
 • Ветеринарски факултет, телефон 684-099
 • Саобраћајни факултет, телефон 493-211
 • Технолошко-металуршки факултет, телефон 3370-140
 • Шумарски факултет, телефон 553-122
 • Филозофски факултет, телефон 184-063

Комерцијални ресторани:

 • „Гаудеамус“, Београд, Светозара Марковића 56, телефон: 642-343
 • „Три лађара“, Земун, Змај Јовина 29, телефон: 198-714
 • „Кошутњак“, Београд, Благоја Паровића 165, телефон: 551-727