Република Србија, Министарство културе и информисања, Сектор за међународне односе и европске интеграције у области културе расписује Позив за суфинансирање уметника и професионалаца у области културе и уметности у 2017. години.

Подржавају се:

Позиви из области билатералне и мултилатералне културне сарадње – за учешће на фестивалима, семинарима, радионицама, смотрама, скуповима, конференцијама, студијски и резиденцијални боравци и сл.

Приоритет при одлучивању ће имати појединци који су добитници признања/награда у области културе и уметности, чланови међународних тела и стручних мрежа, уметничких удружења, учесници на истакнутим манифестацијама у свету, у области културе.

Рок за пријаву траје до 31. октобра 2017. године а више информација пронађи на сајту Министарства културе и информисања

Извор: iSerbia

Leave a comment